Nasdaq har likt övriga index gått starkt och närmar sig även den återigen sitt fallande motstånd samt viktiga 12900 vilket jag ser som skiljelinje på ovansidan där etablering ovan tekniskt sett skulle se betydligt mer positivt ut.
Första intressanta stöd finns nu nere vid 12550 och inte osannolikt att vi kan se tvära kast här mellan 12900-12550.
Etablering under 12550 betydligt mer negativt samt att det då mest troligt återigen öppnar upp för 12000 området på nedsidan.