SP500 även den i konsolidering med tvära kast där tidigare range utvidgats i och med gårdagens återtestet av 3610-3596 och är nu närmsta stödområde på nedsidan.
3710-3723 fortsatt av vikt på ovansidan och först om det området kan tas ut som vi kan räkna med en större rekyl upp där 3800 i första hand om så sker kommer i spel.
Mindre supply finns här vid 3683-3691 vilket skapades igår. Skulle vi vända upp igen inom kort och återigen testa av det området alt stämma av 3610 först så bra sannolikhet att likviditeten ovan kommer att sökas samt att vi då kommer att få ett test av 3710-3723.
3610-3596 fortsatt av vikt på nedsidan där etablering under på daily chart mest troligt öppnar upp för 3500 området.