Teknisk analys GULD

Guld har återigen tagit sig upp och stämt av 1972 för att återigen vända ner mot 1940 och nu intressant att se om den kan karva ut en högra skuldra i en potentiell omvänd huvud-skuldra...