DAX har gått svagt efter att  viktiga 16k höll emot på ovansidan och stämmer nu av viktigt område underigrån (15830-15800) där framförallt 15830 är av vikt då etablering ovan 15830 mest troligt återigen öppnar upp för 16k området.
Håller 15830 och pris återigen kan etablera sig under 15800 på 1h så bra sannolikhet att vi återigen ska ner mot i första hand 15696-15670 området. Nästa större stödområde finns fortsatt nere vid 15500-15450 området vilket kommer i spel om etablering under 15670 på 1h.
1h