GULD har återigen tagit sig upp till 1939-1946 området vilket teknisk är ett område av vikt som det ser ut just nu på ovansidan.
I det korta så rör sig pris i en range mellan (1903-1887) – (1939-1946) och räkna med att vi fortsatt kan se tvära kast här så länge pris befinner sig mellan dessa två områden.
För lite mer positivt så behöver pris nu etablera sig ovan 1940 vilket då återigen om så sker öppnar upp för 1972-1986 där nästa område av vikt möter upp på ovansidan.
1903-1887 fortsatt av stor vikt på nedsidan där etablering under betydligt mer negativt då det mest troligt öppnar upp för en större rörelsen på nedsidan. För mer info se helgens videoanalys där jag går igenom det.
Daily chart