BITCOIN har så stämt av större viktiga 36k där vi har 38,2% av hela nedgången vilket är ett område av stor vikt på ovansidan.
Här uppe ska man vara lite försiktig att ta ny lång position (sett från ett swingtrading-perspektiv) då sannolikhet ökar markant att vi kan få in en lite större rekyl på nedsidan då närmsta större stödområde nu finns nere vid 28200.
36k är en vattendelare som jag ser det där etablering ovan betydligt mer positivt i ett större perspektiv.
Daily