GULD höll sitt stödområde (2019-2015) där vi också har viktig fibnivå 38,2%.
Gick igenom i helgens videoanalys att det var ett knepigt område att köpa stödet rakt av då vi hade ett rakt streck upp igenom det och ej någon bra zon att gå på för att veta vart stoppen ska sättas och då fördel att invänta att nytt demand skapas på mindre timeframe vilket vi fick på 4h grafen och således ger en betydligt bättre riskhantering då man vet vart stoppen ska placeras.
4h graf med demand och återtest

GULD
närmar sig nu återigen viktiga 2064-2075 och detta blir nu om så sker fjärde testet där tidsintervallet mellan dessa blir mindre och mindre vilket pekar på att sannolikhet för ett brott upp igenom ökar markant.
Etablering ovan = (större grön stapel som stänger markant ovan på daily graf)   
Närmsta stödområde av vikt fortsatt nere vid 2019-2015.
Daily graf