De större indexen har under januari månad inlett konsolidering från att tidigare (nov, dec) befunnit sig i stark trend.
Marknaden rör sig i två olika faser, Trend / Konsolidering och som trader väldigt viktigt att lära sig att identifiera dessa två faser samt också när sannolikhet är stor att en ny trend / konsolidering står inför dörren vilket jag tar upp och går igenom i denna analys.