Det blev en rejäl hausse i efterhandeln när NVIDIA släpptes och OMXS30 öppnade rejält starkt där nu det större gapet på ovansidan har täppts igen.
Stöd finns nu nere vid 2416 (utbrottsområdet där vi också har gap från gårdagen vilket har tendens att agera magnet på nedsidan när det är så pass överköpt som det är nu.
Etablering under 2416 och lite mer negativt då det mest troligt öppnar upp för viktiga 2395-2390 området.
På ovansidan så har vi 2444 där etablering ovan öppnar upp för tidigare ATH uppe vid 2460-2468
Daily graf