Evolution har gått rejält sen den bröt upp och etablerade sig ovan viktiga 1130 kr och nu tagit sig hela vägen upp till nästa större intressanta område uppe vid 1350-1370 kr.
Detta är sedan tidigare ett större avgörande område där pris bröt ner i november 2021 vilket blev starten på en större nedgångsfas.
Detta i kombination med att vi också har ett större fallande motstånd gör att det kanske inte är bästa läge att initiera en ny lång position här och nu utan då istället invänta en eventuell rekyl ner alternativt invänta att pris kan ta sig upp och etablera sig ovan 1350 kr (större grön stapel som stänger markant ovan 1350 kr) i kombination med att även det större fallande motståndet tas ut. Då betydligt bättre risk/return att ta lång position vid ett återtest av 1350 kr då detta istället blir ett stöd av vikt samt att man då också kan ha en relativt tight stoploss i förhållande till potential på ovansidan då det mest troligt i första hand öppnar upp för en rörelse upp mot 1450-1470 området. 
Denna analys är sett från ett swingtrading-perspektiv och således har ingen hänsyn tagits till det fundamentala. 
Weekly graf