OMXS30 har så tillslut tagit ut 2443 och nu hägrar ATH som nästa större intressanta nivå och troligtvis magnet.
Kortsiktigt så finns nu demand här nere vid 2441-2438. Först om etablering under som 2420-2415 kommer i spel på nedsidan.
Överlag väldigt avvaktande handel i OMXS30 och inte helt lätthandlat sett från den psykologiska sidan då den makar sig upp i små steg för att sen falla tillbaka. Men så länge den respekterar stöd och sätter nya toppar så fördel köpa stöd på rekyler.
1h