Evolution var tidigare uppe och stämde av viktiga 1350 området (läs tidigare analys 23 Feb) vilket sedan tidigare är ett större avgörande område där pris bröt ner i november 2021 vilket blev starten på en större nedgångsfas.
Nu återigen rekyl ner och närmar sig nu ett intressant tidigare stödområde vid 1270 kr där vi också har ett stigande stöd och således ett intressant område att leta lång då vi här nere har betydligt bättre risk/return än uppe vid 1350 kr då vi har nära till en stopp = om pris etablerar sig under stödområdet i kombination med det stigande stödet. Det ger oss då också ett första target uppe vid 1350-1370 kr där man kan skala av samt lyfta upp sin stoploss.
Kortsiktigt så har den nu täppt igen sitt gap på nedsidan samt testat av ett mindre stöd här vid 1300 kr.
Denna analys är sett från ett swingtrading-perspektiv och således har ingen hänsyn tagits till det fundamentala.
Weekly graf