Marknaden har nu inlett lite större rekyler där OMXS30 under veckan tog sig ner till sitt första lite större område på nedsidan.
NASADAQ fortsatt i range med tvära kast och nu återigen på väg att utmana viktigt stödområde.
DJI första index att visa svaghet då den tidigaren återigen etablerade sig inne i sin större stigande kanal.
SP500 har nu även den följt efter DJI och handlas återigen under det större stigande motståndet. 
DAX
även den negativ där nu 18k tagits ut på nedsidan.
GULD har i stort sett fullbordat sin större rektangelrörelse och avslutande veckan med en negativ större stapel.
Denna marknadsanalys är baserad enbart på teknisk analys sett från ett swingtrading-perspektiv där det handlar om att identifiera setuper där man har mindre risk än potential och således en edge över tid.