DAX även den stark och tredje testet av det större motståndsområdet kunde inte hålla emot för mer än en mindre rekyl ner.
18228-18200 nu första stödområde av intresse på nedsidan och så länge det håller så positivt där nästa större motståndsområde och troligt target nu finns uppe vid 18537-18570 området.
För lite mer negativt så krävs nu att pris etablerar sig under 18200 vilket då återigen mest troligt öppnar upp för att vi återigen ska ner till 17800 området.
1h graf