OMXS30 rejält stark som lyckades ta ut 2550 området vilket sen också höll för ett snabbt återtest.
2550 således fortsatt av vikt på nedsidan.
På ovansidan så har vi inte så mycket att gå på nu då vi är ute på okänd mark. Dock så ska man ha lite koll på det större stigande motståndet samt psykologiska 2600.
I det korta så ska man ha lite koll på 2572 då det är tidigare topp. Dock alltid svårt när pris ej hunnit komma iväg en bit ifrån den nivån men om större röd stapel som stänger markant under 2572 så ökar sannolikhet markant för att vi kan ta oss ner och återigen testa av viktiga 2550.
1h graf