OMXS30 rejält svag sen gapet täppts igen på ovansidan och nu även tagit ut 2605-2600. Sannolikhet ökar nu markant att pris kan ta sig ner mot 2550 området där nästa större stödområde finns. (2550-2544)
Mindre motstånd finns nu uppe vid 2596-2598 och därefter är det som jag ser det nu viktiga 2605-2608.
Just nu testas 2587-2583 av efter att likviditet sökts under tidigare botten 2591. Här kanske inte bästa läge att initiera en ny kort position då om det håller så troligt att vi kan få in en rekyl upp mot 2605-2608 området.
Etablering under 2583 på 1h och rejält svagt där då troligt vi ska ner till 2574-2572 innan en lite större rekyl upp. 
1h graf