Dessa analyser är endast baserade på teknisk analys där jag försöker att identifiera intressanta områden där man har liten risk i förhållande till potential när traden går åt rätt håll.
Analyserna är sett från ett swingtrading-perspektiv och ska ej blandas ihop med långsiktigt sparande.
Samtliga grafer är från ProRealtime. (Daily graf)