Både Nordea (NDA SE) och SWEDBANK (SWEDA) rekylerade under gårdagen ner till intressanta stödområden där NDA återigen testade av sitt större stigande stöd som hängt med och agerat stöd ända sen Corona-botten mars 2020.
Detta stödområde (122-121 kr) är av stor vikt på nedsidan då etablering under ökar sannolikhet för en lite större nedgångsfas. Kortsiktigt så handlas NDA nu under 200MA vilket i skrivande stund befinner sig vid 124,35 och således en nivå av vikt i det korta att ha koll på.
Daily graf NDA

NDA SE Daily graf där vi ser det stigande stödet som följt med ända sedan botten på Corona mars 2020.
OBS! Rapport 15 juli (måndag) 

SWEDBNK (SWEA) även den tog sig under gårdagen ner till intressant stödområde. (211-208 kr) Detta område har nu testats av ett flertal gånger och nu extra intressant då vi också har 200MA som möter upp vid 208,70 kr.
Sett från ett swingtrading-perspektiv så intressant område då närmsta större motstånd finns uppe vid 123 kr.
Etablering under 280 kr och man ska vara försiktig att vara lång sett från ett swingtrading-perspektiv då sannolikhet ökar markant för att vi kan få en lite större rekyl på nedsidan då nästa större stödområde möter upp först nere vid 197 kr. (197-195 kr) samt att pris då också etablerar sig under 200MA.
Daily graf SWED A