Marknadsanalyser

OMXS30 brutit upp från sin range

OMXS30 har så tagit sig ur sin range och key är nu 1690-1682 på nedsidan.
I det korta finns ett mindre motstånd vid 1716 och därefter 1725-1731. Etablering ovan 1730 öppnar upp för 1767 där nästa större fibnivå (78,6) finns samt viktig struktur.

OMXS30 fortsatt range/konsolidering

OMXS30 fortsätter med snabba slag i sin range (1690-1650) och så länge pris befinner sig mellan dessa nivåer så räkna med snabba kast fram och tillbaka. Brott ur kommer med största sannolikhet att generera en större rörelse. Vilket håll det blir får chartet visa och inget man behöver gissa och handla på i förväg.

OMXS30 återigen nere i sin rangebotten 1656-1650

OMXS30 rör sig fint i sin range där den återigen snabbt tagit sig ner till sin rangebotten och stödområde 1656-1650.
Här ska man vara uppmärksam på omslag och framförallt ett område i det korta att ta in korta på. DAX och SP har dock en bit kvar ner till sina lite större stödområden och rangebottnar och OMX ligger lite före där. Brott av 1650 triggar mest troligt igång en lite större rörelse ner då vi haft en väldigt snabb uppgång utan att bilda större stödområden på vägen. Dock ska man se upp med 1634 vilket är en fibnivå.

OMXS30 utmanar 1690

OMXS30 utmanar motstånd uppe vid 1690 och lär med stor sannolikhet söka likviditet här ovan vilket finns i forma av stoppar från korta upp mot nästa viktiga motståndsområde samt 78,6 fib uppe vid 1699-1706. För en lite mer negativ syn och att detta ska bli ett falskt brott upp ur denna range (1690-1650) så krävs att pris snabbt faller ner under 1681 (demand). vilket då öppnar upp för 1650 i första hand. Etablering ovan motstånd här och detta blir stödområde att ha koll på.

OMXS30 tagit sig upp till nästa viktiga område 1685-1690

OMXS30 har så tagit ut 1660 och därefter tagit sig upp till nästa större motståndsområde 1685-1690 där lite säljare visade framfötterna. Dock köptes den dippen upp väldigt snabbt och vi fick demand vilket också nu testats. Jag har markerat ut området 1679-1675 men ej fyllt i då det är ett knepigt område och ligger väldigt nära motståndsområde ovan. Finns också en fibnivå strax under (61,8) vilket man måste ha koll på. etablering under öppnar upp för 1660-1650 igen.
Etablering ovan 1690 och detta blir stöd samt odds för test av föregående high ökar markant. I det korta finns 1700-1706 vilket är en nivå att se upp med och inte otänkbart att det slår mellan denna nivå och 1690 om brott upp sker.
Lösen imorgon torsdag så lite struligt då övriga terminer har sin lösen på fredag samt att vi har stängt på fredag så mycket kan hända medan vi äter sill och potatis.

SP500 etablerat sig ovan 61,8 (stöd)

SP500 har etablerat sig ovan 3120 vilket också är 61,8 av föregående nedgång och således ett viktigt stödområde. Brott av detta stöd öppnar upp för 3084-3074 och först om den nivån tas ut så lite mer negativt sentiment.
Behövdes ett nytt stödpaket för att återställa föregående veckors positiva handel vilket är lite trist ur ett tradingperspektiv då vi haft en vecka med lite mer jämviktspendling där det gått att både köpa och sälja nivåer. Detta tog abrupt slut direkt när nästa stödpaket kom ut.
Lösen på fredag så räkna med slagigt och att dippar köps upp direkt fram till dess.
På ovansidan är nästa viktiga nivå uppe vid 78,6 vilket nästintill testades av under gårdagen. 3170-3183. Etablering ovan 3183 och vi har med stor sannolikhet test av föregående topp samt att 3183 då är av vikt på nedsidan.

Entry & Exit teknik

Ett vanligt problem i trading är att man fokuserar 100% på att hitta de perfekta entry nivåerna men glömmer bort att fokusera på den minst lika viktiga exit strategin.
Detta kan vara den avgörande skillnaden för att vara lönsam eller ej.

SP500 testat av 200-MA

SP500 var igår nere och testade av MA200 och stödområde på daily chart.

Fortsatt viktig nivå på nedsidan är 3016-3000. Just nu kämpar den med ett supply som skapades i morse vilket är viktig nivå i det korta. Dock ganska så översålda nu så om rekyl vill komma bör vi se en lite större sådan. Om så öppnar det upp för i första hand 3087 vilket är 38,2% av denna nedgång. Dock finns inte så mycket struktur där men en nivå att ha lite koll på där det absolut kan ta emot. Större viktig nivå finns uppe vid 3140-3145.
Mindre supply finns vid 3106-3120.
Brott av 3000 öppnar mest troligt upp för tidigare rangetak samt 61.8 fibben.

DAX nere vid tidigare kanalbotten 11800

DAX nu varit nere och testat av tidigare rangebotten vid 11800 och har nu viktigt motstånd uppe vid 12200 (12174-12213). Etablering ovan öppnar upp för 12350 området.
Stöd nere vid 11850 i det korta nu. (se zon)

OMXS30 tagit ut 1660 området (61,8%)

OMXS30 bröt så tillslut sitt viktiga stödområde 1690-1685 och öppnade med ett rejält gap rakt ner på nästa stödnivå 1662-1658.
Även denna nivå har tagit ut och i det korta så är det motstånd nu och av vikt på ovansidan. Etablering ovan öppnar upp för gapfill uppe vid 1690-1685.
På nedsidan finns nästa större stödområde nere vid 1621-1612.
1591-1584 är av vikt på nedsidan och etablering under den nivån öppnar upp för nedgång hela vägen till starten av denna uppgång vilket tog fart ända nere vid 1464.

OMXS30 uppe och testar av motståndsområde

OMXS30 har så också kommit upp till ett lite större motståndsområde 1721-1733 vilket är av vikt. OMXS30 släpar en del mot övriga index (DAX, SP500) vilka har tagit ut sina 78,6% fibnivåer. OMXS30 har en liten bit kvar upp till sitt område uppe vid 1767 vilket är nästa viktiga nivå om de lyckas ta ut detta område utan rekyl.
Daily chart nedan

På nedsidan finns stöd nere vid 1690-1685 vilket är testat en gång. Brott av den nivån öppnar upp för lite större rekyl ner där vi har 1662-1658 som nästa viktiga stödområde.

SP500 närmar sig nästa motståndsområde 3230

SP500 fortsätter att tugga på uppgåt utan några rekyler och närmar sig nu sitt nästa motståndsområde uppe vid 3230. Är i paritet med DAX (se föregående analys av DAX).
Brott upp och etablering ovan öppnar upp för test av ATH. Dessa rörelser är oftast ett stort problem då de ej genererar naturliga stödområden vilket gör det väldigt sårbart även på nedsidan den dagen köptrycket försvinner.
Daily chart nedan.

I ett lite mer tradingvänligt timeframe 1h så har vi 3190-3183 som första stödområde. Etablering under denna nivå öppnar upp för 3140-3130 där vi även har tidigare fibnivå.

DAX gör ett försök att bryta upp igenom motstånd

DAX tog sig upp till större motståndsområde 12850 i fredags kväll och har under dagen hovrat under motståndet och som så många ggr tidigare i detta uppställ så står den och slår upp i motstånd tills den bryter igenom. 
På större timeframe så ser vi hur viktig denna nivå är och brott upp öppnar upp för test av ATH.
Daily chart.

På mindre timeframe så ser vi att 12850 blir lite av key på nedsidan om DAX lyckas dra på upp härifrån nu. 
Om pris faller ner under 12850 så finns demand nere vid 12800 området och om så sker så ska man vara fortsatt uppmärksam på 12850-12890 området. Etablering ovan öppnar upp för test av ATH, dock finns såklart ett flertal mindre motstånd på vägen upp.
Större viktigt område på nedsidan om 12850 tas ut finns fortsatt nere vid 12588-12560.
Detta är inte en helt normal marknad där vi i stort sett helt saknar jämviktspendling.

IG har en vass handelsplattform där du kan handla dygnet runt på över 15 000 marknader. Klicka på loggan om du vill öppna ett konto eller läsa mer.