Marknadsanalyser

CTM omvänd huvud skuldra på gång.

CTM som jag skrivit tidigare om på Twitter har vänt ner kraftigt från sitt motstånd och har nu eventuellt påbörjat en omvänd huvud skuldra formation där vi är inne i den högra skuldran just nu. 100 kr är således en väldigt viktig nivå på nedsidan och ett brott av den negligerar huvud skuldra formationen samt lär trigga en rörelse ner mot 87 kr.
Brott av motståndszon 113-117,50 skulle enligt formationen trigga en rörelse tillbaka upp till föregående topp (ATH). Dock finns såklart flera motstånd på vägen upp som man ska ha koll på där det första finns vid 127 kr.

USDSEK dubbeltopp vid större motståndsområde

USDSEK har gort en dubbeltopp vid större motståndszon och jag ser stor sannolikhet för i första hand ett test av 8,74. Tas motståndet ut på uppsidan så kommer en rörelse med största sannolikhet att triggas upp mot 9,38.
På nedsidan finns mindre stöd vid 8,97-8,95 samt 8,90-8,88. Brott av dessa och nästa större stöd finns vid 8,74 vilket är en stor och viktig nivå. Om 8,74 tas ut så lär vi se en rörelse ner mot 8,50.

Bitcoin farligt nära brott av viktigt stödområde

Bitcoin har en flatbottnat triangelformation där vi har lägre toppar och flata bottnar. Formationen i sig är negativ och ett brott av stödområdet kommer mest troligt att trigga större rörelser på nedsidan där man i första hand ska ha koll på 4800 området vilket är ett stödområde samt fib extension (1.27) och därefter superstödet nere vid 3000. Positivt om falskt brott ner och etablering ovan fallande trendtak vilket då skulle innebära en rörelse i första hand upp mot 7400 zonen.

EURUSD testat av weekly demand.

EURUSD har testat av weekly demand nere vid 1.12 efter att ha gjort en fem vågors nedgång. Sannolikheten för en lite större rekyl upp ser bra ut i mina ögon. Kortsiktigt så har vi motstånd här vid 1.1420-1.1450. Mest troligt så får vi återtest av stödområdet 1.1340-1.1322 för att därefter passera motståndet och utmana stora och viktiga nivån 1.1530. Zonen är 1.1500-1.1530 där just 1.1530 är en väldigt viktig nivå. Etablering ovan den och jag tror vi kan gå hela vägen upp mot 1.1730 men man ska vara försiktig vid 1.16 där första större motstånd finns. Troligt scenario om 1.1530 tas ut är att pris går upp och tar ut motståndet vid 1.16 och söker likviditet i området mellan 1.1624-1.1640 för att därefter göra ett återtest av 1.1530.
Brott av 1.12 zonen och mycket negativt där vi i så fall kan förvänta oss stora nedgångar.

Ny video Rangehandel

Ny video Rangehandel.

En video som visar hur man identifierar en range samt hur man ska agera i dessa situationer. När marknaden går in i en range så tar den över supply/demand, stöd/motstånd samt fibonacci vilket ofta leder till förvirring och ett flertal förlustaffärer på rad. Att lära sig identifiera en range i tidigt skede är av stor vikt och ger dig ytterligare en edge i din handel.

SP500 befinner sig i en större konsolidering

SP500 befinner sig i en större konsolidering där större viktig nivå på uppsidan är 2755-2766 där även 200-MA befinner sig. Brott av den zonen och sannolikhet för ett lite större uppställ där inte omöjligt att motstånd och dubbeltopp 2805-2820 kan tas ut.
På nedsidan är det 2683-2670 vilket också var ett tidigare gap som är av intresse och tas den ut så stor sannolikhet för återtest av föregående low nere vid 2608 med potential att även vilja testa av det större stödområdet strax under 2580-2545.
2732 är en fibnivå man absolut ska ha koll på i det korta.

EURUSD står och knackar på sitt motstånd

EURUSD håller sig kvar uppe vid sitt motstånd och sannolikheten för ett brott upp ökar ju längre den hänge här. På nedsidan är det fortsatt samma zon som gäller och inte omöjligt att vi ska ner dit igen men ju längre pris stannar här uppe desto större sannolikhet för brott upp. 

Guld brutit ner under sin stödzon 1212-1206

Guld har brutit ner under sin stödzon 1212-1206 och mest troligt med test av 1185-1183 samt konsolidering mellan 1206-1185. Större viktig zon finns nere vid 1174 där svansen pekar ända ner till 1160 vilket är ett viktigt och intressant område om 1185 tas ut på nedsidan.
Motstånd 1206-1212 och därefter 1238-1249 vilket nu testats av en gång tidigare där även en fib 38% nivå ligger.

Kinnevik B nära intressant stödområde

Kinnevik B närmar sig intressant stödområde vid 235 kr. En tekniskt intressant nivå och stort stöd.
Motstånd finns vid 254, 262. Större nivå finns uppe vid 280.

Olja (WTI) otroligt svag utveckling och nu nere vid större nivå

Oljan handlas otroligt svagt och hade ett dropp på över 7% igår där den gick rätt igenom stora stödområden. Nu börjar även de mest positiva bli negativa så mest troligt att vi står inför en rekyl upp i pris. Svårt att pricka en botten i råvaror som är i stark trend men just nu befinner den sig vid en större viktig nivå och således en fibnivå 61,8 av hela uppgången. 55,50-54. 
Stor sannolikhet att vi ser en rekyl upp ifrån detta område är min tro. Dock gäller det att vara väldigt disciplinerad med stoppar då det absolut inte finns några garantier. Ett sätt är att invänta en omslagsformation på 4h chart och sen försöka komma in på rekyl vid ny demandzon då det är lätt att bli utstoppad på spikar när man försöker pricka en botten. Hur som helst så intressant nivå här mellan 55,50-54 tekniskt.

Intradagsnivåer

Olja (WTI) testar av större stöd men i negativ trend

Olja (WTI) testar nu av större stödnivå där vi fick en lite större studs igår upp mot 61,30. Intressant område men väldigt negativ trend och fortsatt ingen omslagsformation. 59,30-58 stöd och om det tas ut så finns nästa område nere vid 55,50-54.
På ovansidan har vi 61,30 som intressant nivå där det tog emot igår och därefter 63,85.

EURUSD nu nere vid större viktiga nivåer

EURUSD nu nere vid sin sista stora viktiga nivå 1.12 där 1.1216 tog emot vid första test. Detta är ett område man ska ha noga koll på 1.12-1.1120 vilket är som jag ser det sista anhalt innan betydligt mer negativt scenario.
Dock stor sannolikhet att denna nivå håller och en större rekyl upp kan inte uteslutas om så sker. På uppsidan tittar jag på 1.1300-1.1360 och därefter 1.1420 som motstånd.

EURUSD tog ut stödnivå och återigen nere vid tidigare bottnar

EURUSD klarade inte alls av att hålla sitt stödområde vilket jag trodde på. Har nu återigen testat av område vid föregående bottnar.
Känner mig väldigt osäker på denna nu och då framförallt efter att 1.1420 nivån togs ut vilket också är en viktig fibnivå.
Tredje testet nu och således sämre sannolikhet att nivån håller. Om nivån tas ut på nedsidan så är det 1.12 som gäller som nästa större stödnivå.
Motstånd 1.1420.