Marknadsanalyser

Marknadsanalys 2019-12-07

Marknadsanalys 2019-12-07 där jag går igenom DAX, OMXS30, SP500, EURUSD, WTI inför veckans handel.
Videon är i två delar där jag i den första delen går igenom olika strategier för entry samt hur man sätter upp och planerar sina targets (exit).

OMX återigen uppe vid större motstånd

OMXS30 återigen uppe vid sitt större motstånd vilket är viktigt område då om denna nivå tas ut innebär en högre topp. Stöd finns nu 1731-1727 och därefter testat område nere vid 1722-1718. Etablering ovan motståndet här uppe 1740-1747 öppnar upp för 1756-1761.
Mer om det i helgens videoanalys.

SP500 kämpar med supply.

SP500 har etablerat sig ovan 3094 igen samt skapat demand 3107 efter att ha konsoliderat några timmar vid föregående motstånd som låg där. Just nu är det supply 3116-3121 som är av vikt på ovansidan. Etablering ovan öppnar upp för 3143 där själva utbrottet ner skedde.
Skulle eventuellt kunna vara en omvänd hs formation här men för att den ska effektueras så krävs att supply tas ut. Viktigt för bulls att 3094 håller på nedsidan som jag ser det. Annars riskerar vi att återigen falla ner mot föregående bottnar samt då 3066-3061.

OMXS30 stark vändning vid större stöd

OMXS30 så varit nere och gjort en fullbordad träff av 38,2% av föregående nedgång samt stämt av större stöd. Divergens på daily vilket också ökar odds för botten. Föregående motstånd 1720 är nu stöd (1722-1718) där vi också konsoliderat en större del av gårdagen. Nästa större motstånd är nu uppe vid 1740-1746. Dock ska man ha koll på 1728 på vägen upp. Etablering ovan 1746 och odds för nya ath mycket stor. Dock måste man självklart ha koll på motstånden uppe vid 1756-1761 samt föregående topp och ath.
Etablering under stöd 1718 och lite knepigt med stöd då det gått så snabbt upp. 1710 är ett område jag har koll på men svårt att sätta stoppen där då vi inte har någon naturlig zon att använda oss av.

DAX återigen inne i sin föregående range

DAX handlas starkt och har återigen tagit sig in i sin föregående range. Återigen är denna nivå av vikt. Dock stor zon men 13143 är nu taket av gårdagens konsolidering under rangebottet. Tror inte att vi kommer att fortsätta harva i denna range nu utan håller nivån på nedsidan här så är det 13300 som gäller i första hand på ovansidan och om så väldigt intressant då om vi äntligen kan ta ut denna nivå.
Brott och etablering under 13100 och vi är återigen nere där det kan bli stora slag. 

SP500 nere i sin föregående range.

SP500 har gjort en AB=CD rörelse och stöd nere vid 3077-3073 (rangebotten) håller so far. Just nu uppe vid sitt föregående rangetak och således motstånd. Etablering ovan 3097 öppnar upp för 3116-3121. Dock ska man ha koll på 3102-3108 på vägen upp vilket kan agera motstånd. Brott och etablering ovan 3124 bullish och öppnar upp för 3143.
Stöd under föregående botten finns vid 3066-3061 där vi har lite likviditetsområde mellan gårdagens botten. Skulle pris bryta ner under 3061 så stor sannolikhet att pris vill ner och testa av föregående toppar nere vid 3024-3015. 38,2 av uppgången finns vid 3041-3036 och är såklart ett område att se upp med då det mest troligt kommer agera stöd åtminstone i det korta.
Som jag ser det så är motståndet 3094-3097 avgörande i det korta.

DAX känns lite oklart tekniskt i det korta

Inte helt lättnavigerat i det korta där det saknas bra nivåer att gå på. Alltid knepigt när det slår med snabba slag utan att bilda zoner. Stöd nere vid 12950 håller så långt men inget stöd jag räknat med ska hålla. Dock har vi divergens på sista botten där men känns väldigt oklart just nu. 13083 intressant nivå att ha koll på vilket också är 38,2% av nedgången. Ovan den och räknar med test av 13126-13150 där föregående range startar. Dock ser jag det mer som ett område att ta av långa på och inte ett bra motstånd då det ej bildats supply där. Men ett område att ha koll på i och med att det är föregående rangebotten som vi harvat i så länge.
Etablering ovan 13140 området och stor sannolikhet att denna rekyl ner är klar. Så länge pris handlas under föregående range så väldigt osäker på om vi ska ner en bit till eller om detta var botten som sattes igår. Hoppas det klarnar inom kort.

OMXS30 klarade återigen inte av att ta ut motståndet

OMXS30 körde återigen fast i sitt motstånd (1740-1745) och vände ner i en kraftfull rörelse med övriga index.
Vi har nu fått ett lägre ben där vi inte riktigt nådde fram till 1700 (38,2%) av föregående uppgång vilket är ett intressant område på nedsidan. 1700 samt 1696-1690 är ett område där man med ok odds kan leta efter omslagsformation.
Motstånd i det korta finns uppe vid 1720. 1728 ser jag som ett intressant område där vi har tidigare bottnar. Etablering ovan den nivån och 1740 återigen i spel.

Marknadsanalys 2019-11-30

Marknadsanalys 2019-11-30 där jag går igenom SP500, DAX, OMXS30, EURUSD, WTI inför veckans handel.
Går igenom större timeframe och dess rörelser samt pratar om varför många inte vågar köpa med trend vid överköpt och hur man med enkel metod kan komma över den rädslan. (Psykologi samt riskhantering).

Kindred återigen nere vid större stödområde

Kindred återigen nere vid 60 kr vilket är en viktig nivå där även stigande stöd möter upp. Bra RR här för studs och i första hand sikta på 66 kr. Brott av stöd och stigande trend negativt och då framförallt om pris etablerar sig under 60 kr. Då bättre avvakta att 60 kr tas ut igen innan man ger sig in igen alt låter det komma ner till stöd vid 53 kr.

OMXS30 Marknadsanalys 2019-11-24

Marknadsanalys 2019-11-24 där jag går igenom OMXS30 inför veckans handel.
Tar en titt på de nivåer som jag anser är av vikt inför nästa veckas handel.

DAX Marknadsanalys 2019-11-24

Marknadsanalys 2019-11-24 där jag går igenom DAX inför veckans handel.
Tar en titt på lite större timeframe i DAX och troliga scenarion utifrån rådande chart. Tittar också lite på hur man kan tänka och agera när vollan ökar och det helt plötsligt blir betydligt svårare att navigera.
Visar hur jag använder zoner och hanterar min risk/reward med hjälp av dem.

SP500 nere och testat av föregående rangetak och utbrottsnivå

SP500 har återtestat utbrottsnivån från föregående range och inlett konsolidering mellan supply och stöd. Rykten om negativt med handelsavtal har skapat några snabba luringar på nedsidan och man ska vara väldigt skeptisk till all negativ info som kommer ut angående “Trade Talk” då det oftast är rykten vilket istället ger möjlighet att köpa på stöd.
Supply finns uppe vid 3114-3118 och därefter 3127-3131. Brott av stödområde öppnar upp för i första hand rangebotten vid 3077-3073 men också ett viktigt stöd 3066-3062. 

OMXS30 gjort en lite större rekyl ner

OMXS30 har inlett en lite större rekyl och nu nära lite mer idealiska nivåer för att börja leta efter en vändningsformation.
Vi har två gap på vägen ner vilket lär täppas igen snabbt vid positiv handel. Motstånd i det korta finns nu vid 1728 och etablering ovan den nivån öppnar upp för 1739-1743 där nästa gap finns. 
Stöd 1717-1711 fortsatt av intresse även om nivån kortsiktigt tagits ut. Etablering under stödet öppnar upp för större stödområde nere vid 1700 samt där vi också har fib 38,2 av tidigare uppgång.

DAX försöker ta sig in i sin föregående range

DAX har varit nere vid demand (13036-13014) där den gjort en dubbelbotten med divergens och försöker nu etablera sig inne i sin föregående range. Kortsiktigt stöd rangebotten13145 och ner till 13120 där vi tidigare haft stöd. Supply har nu testats två gånger på ovansidan (13178-13193) och lyckas köpare ta ut detta område så känns det upplagt för vidare upp där vi då i första hand har 13300 på ovansidan som större intressant nivå. 

IG har en vass handelsplattform där du kan handla dygnet runt på över 15 000 marknader. Klicka på loggan om du vill öppna ett konto eller läsa mer.