Marknadsanalyser

Kindred nere vid en intressant teknisk nivå

Kindred har kommit ner till en intressant teknisk stödnivå (73) samt gjort ett falskt brott där pris passade på att stänga ett gap vid 71,30 där även en extensionnivå ligger. Kommer köpare in så finns bra potential att i första hand ta sig upp till 80 nivån. Etablering ovan 80 öppnar upp för 90-92 området.

Etablering under 71 vore såklart negativt och öppnar då upp för i första hand 63-64. Trenden är starkt negativ men tycker att det bör finnas goda förutsättningar att köpare kan ta upp aktien till i första hand 80 kr vilket då ger en bra risk / reward. (förutsatt att man inte sitter kvar ner till 63-64 om så skulle ske)

Fingerprint rekylerat kraftigt efter brutal uppgång på över 40%

Fingerprint har rekylerat kraftigt efter sin näst intill brutala uppgång på över 40% och befinner sig just nu vid intressant och viktig nivå 15,65. Då det även är en fibnivå 61,8% av uppgången samt ett tidigare viktigt stödområde så vill man nog helst inte se att aktien etablerar sig under stödet vilket då skulle öppna upp för 14,75 och eventuellt även ner mot föregående tidigare toppar 13,90. 
19,55 fortsatt ett första större motståndsområde där pris tidigare kämpat med just den nivån. Etablering ovan öppnar upp för 21,80-23,90. Brott av stigande stöd där även 200-MA befinner sig skulle ge en negativ signal för mer nedgång och då framförallt om 12,40 skulle tas ut på nedsidan. Zoomar man ut så kan man se en cup & handle vilket är en bullish formation.

CTM har så tillslut testat av stöd vid 50 kr

CTM har så tillslut testat av stödnivån nere vid 50 kr. (se tidigare analys av CTM).
Tycker aktien ser rätt intressant ut tekniskt i det korta då den först och främst har gjort en test av 50 området samt att sista delen av nedgången skett med divergens mot RSI(7). Trenden är som alla ser urusel och det är väldigt svårt att tima en botten i en så pass dålig trend. Dock så börjar den se intressant ut på grafen där etablering ovan 62 kr vore positivt och öppnar upp för test av 70-73 kr. Just nu står aktien vid motstånd så kanske inte det mest fördelaktiga att ta position rätt in i det utan åtminstone invänta att 59 kr tas ut. Än bättre om man kan få bekräftat att 59 även agerar stödnivå igen. Denna aktie är väldigt svår att sätta en tight stopp på då man näst intill garanterat kommer att bli utstoppad så bättre ha lite större stopp och lite mindre position.
På nedsidan är det fortsatt större stödnivå vid 50,30-48,50 som gäller.

SCA B rekylerat ner till tekniskt intressant nivå

SCA B har rekylerat ner till en tekniskt intressant nivå 74-75 kr där den även gjort en AB=CD rörelse. Ska köpare ta tag i detta så bör det ske här nere och tekniskt så vill man inte se att pris etablerar sig under 74 kr vilket då öppnar upp för 66,50. Så länge pris ej etablerar sig under 74 så finns goda förutsättningar för i första hand 83-84 kr och skulle pris klara av att även ta ut 200-MA så öppnar det upp för 92-94 kr.

Det som oroar lite om man zomar ut i chartet är en potentiell huvud skuldra formation. Dessa är dock inga pålitliga formationer förrän de satts i spel samt kräver att pris kommer ner och tar ut 66,50. Men rent tekniskt skulle det kunna trigga en rörelse ända ner till 44 kr.

Marknadsanalys 2019-05-18

Marknadsanalys 2019-05-18 där jag går igenom SP500, DJI, NQ, DAX, OMXS30, EURUSD, WTI.
Går in lite mer på djupet och ritar samt visar hur jag tänker för att knyta ihop helheten i de olika indexen och på så sätt kunna förutspå dess rörelser med bättre sannolikhet.

OMXS30 äntligen igenom motstånd 1591

Efter flera försök så har OMX äntligen tagit ut sitt motstånd vid 1591 och nästa större nivå på uppsidan är 1621 området. Snabb etablering under 1590 och stor sannolikhet att vi har mer att hämta på nedsidan. Då DAX redan rekylerat 61,8 av sin nedgång så har OMX mycket att ta igen och då troligt att den i alla fall bör orka upp till 1621 för ett test. Möjligt att DAX kommer konsolidera här uppe då den står vid ett större motståndsområde 12206-12266. Tanken är att SP500 också ska kunna ta sig upp till 61,8 området vid 2897 där det avgörs om vi ska få ett nytt ben ner och nya lows eller om det blir nya ath. Svårt att se att OMXS30 kommer hinna ikapp DAX och SP500 då det skulle innebära att OMX skulle hinna ta sig ända upp till 1651. För att det ska ske så krävs nog att DAX fortsätter vidare upp igenom motstånd här uppe samt att US index fortsatt håller sig starka.

Graf ProRealtime via IG vilket är ett utmärkt alternativ i dessa oroliga tider då du kan handla OMX dygnet runt.

Etablering under 1590 och denna är ur spel men än så länge kan den slå in.

WTI Uppdaterad analys

WTI handlas avaktande vid sitt motstånd 62,14-62,50 vilket jag anser är en kortsiktigt viktig nivå som behöver tas ut för ett lite mer positivt scenario. Fallande motstånd har tagits ut vilket är ett första steg men innebär inte att vägen upp är fri då motståndet strax ovan finns där.
På nedsidan är det 200-MA (daily) vid 60,80 som agerat lite stöd samt större stödet vid 60. Brott av 62,50 (ej spik upp och sen ner) öppnar upp för 64,60-65.

Uppdaterad analys

WTI gör nu ytterligare ett test att ta ut 62,50. Sannolikhet ökar markant för varje test och brott av 62,50 triggar 64,50.
Då oljan varit leading och US index följts åt i rörelser sen oktober så bra ha ett öga på viktiga nivåer i olja då positivt/negativt scenario då kan smitta av sig på US index.

Marknadsanalys 2019-05-11

Marknadsanalys 2019-05-11 där jag går igenom SP500, DAX, OMXS30, EURUSD, WTI samt pratat om hur man “tradar smart” och anpassar sig efter rådande marknadsklimat. Går också igenom hur man arbetar med trend samt identifierar trendvändning intradag och primärtrend.

SP500 avvaktande inför handelsavtal

SP500 tog igår ut viktig nivå 2862 men återtog nivån snabbt efter positiva rykten angående handelsavtalet. Detta är fortsatt en nivå att ha lite koll på men då den studsat snabbt fram och tillbaka så tappar den lite betydelse i det korta. Stöd på nedsidan finns vid 2828-2815. Motstånd 2887-2897 men räkna med att denna nivå sopas ut om det kommer något positivt under dagen. Brott av 2815 öppnar upp för i första hand 2786 samt test av 200-MA (daily) som ligger vid 2770. Nästa lite större stödnivå finns nere vid 2725-2716. I det korta så är känslan att vad som helst kan hända beroende på vad som kommer ut. Vettigt är att handla med mindre positioner tills mer info finns ute.
Graf på 4h men zoner från 1h chart.

Olja (WTI) återigen uppe och testar av fallande motstånd

Olja WTI återigen uppe och testar av fallande motstånd. Då oljan var ledande i denna nedgång så inte helt fel att fortsatt ha koll på nyckelnivåer. Brott av 62,50 öppnar upp för större uppgång mot i första hand 64,60 där vi då också har tagit ut fallande trend (positivt).
På nedsidan är det fortsatt 200-MA 60,80 av vikt och därefter 60 området där större stödområde finns. Brott av detta område väldigt negativt och triggar större nedgång ner mot 58-57 området där även fib 38,2 av uppgången ligger. (57,20)

Urval från Videoteket

The Traders Mindset. Att ha rätt mindset kan och är oftast avgörande för om man kommer att bli en långsiktigt lönsam trader. I denna video går jag in på hur man ska tänka samt går igenom två metoder som på ett enkelt sätt kommer att eliminera dina fel och garanterat få dig att prestera bättre som trader.

Köp/Sälj teknik som går igenom hur man ska placera sin order i marknaden. När ska jag lägga upp en limit order och när ska jag invänta en setup innan jag tar position i marknaden? Denna video går igenom de olika faserna och benar ut vilken metod som är bäst för respektive setup.

Likviditet som visar hur du identifierar likviditetsområden och hur de fungerar samt varför de skapas. Detta är A & O att ha med i sin tradingarsenal då du vill vara på samma sida som de större aktörerna och ej vara den som hela tiden blir utstoppad och lurad vid dessa områden.

Rangehandel som visar hur man identifierar en range samt hur man ska agera i dessa situationer. När marknaden går in i en range så tar den över supply/demand, stöd/motstånd samt fibonacci vilket ofta leder till förvirring och ett flertal förlustaffärer på rad. Att lära sig identifiera en range i tidigt skede är av stor vikt och ger dig ytterligare en edge i din handel.

Divergens där du lär dig att använda divergens med hjälp av RSI eller Stochastic vilket ger dig ytterligare ett verktyg att använda i kombination med viktiga nivåer och zoner.

Struktur där jag går igenom hur man identifierar Stöd/Motstånd och hur man kan utnyttja det för att få en bättre förståelse vart köpare/säljare finns. Denna metod fungerar lika bra på aktier som index och valuta.

Trading The Trend vilket är en video som lär dig att hantera trender och förstå hur de fungerar samt vart i trenden pris befinner sig. Med hjälp av denna video så kommer du få en bättre förståelse för hur du ska tänka och planera dina trades samt spå kommande större rörelser. Att handla med trenden är i sig en edge men man måste också förstå i vilken trend marknaden befinner sig i utifrån den timeframe man handlar på och på så vis hålla sig på rätt sida vilket ibland inte är det lättaste.

Rotation Candles som tar upp hur man kan identifiera säljare/köpare i marknaden.

Trading With Zones som tar upp hur man identifierar och handlar på zoner.

The Trap som tar upp hur man kan utnyttja säljare/köpares misstag.

Ny video som tar upp hur man identifierar viktiga nivåer i marknaden samt blir en bättre swingtrader.

Videoserie där jag steg för steg går igenom och lär ut det som jag anser är viktigt att kunna inom teknisk analys för att bli en bättre trader inom både swingtrading och daytrading.

SP500 starkt momentum och återigen utmanas ATH

SP500 fortsatt starkt momentum med högre bottnar och toppar och utmanar nu återigen ATH.
Efter att ha tagit ut större viktig nivå vid 2862 så har SP500 etablerat sig i en kanal (spike & channel) där den nu tagit sig hela vägen upp till föregående ATH nivåer. Detta är såklart en väldigt viktig nivå framöver oavsett vad som sker i det korta. Det mesta talar för brott av 2941 men det intressanta är hur pris beter sig efter det. Stor rörelse upp mot ex 3000 för att därefter inleda en rekyl där större stödnivå håller för att därefter göra en ny topp vore väldigt bullish och öppnar upp för betydligt högre priser. Men där är vi inte nu och en nivå i taget som gäller. Stöd finns vid 2910-2905 och ett första tecken på svaghet skulle vara om den nivån tas ut. Nästa stöd och även swinglow är 2893-2886. Större viktig stödnivå är 2865-2862 och brott av den nivån och då framförallt även 2850 öppnar upp för lite större nedgång mot 2815.
Etablering ovan 2941 och vi är ute på okänd mark men ett troligt target skulle då vara uppe vid 3000. 
Ett getöga på oljan är ingen dum ide då om ex fortsatt nedgång i oljan samt falskt brott ovan 2941 skulle kunna trigga en lite större rekyl ner i SP500. Men så länge vi har högre bottnar samt toppar intradag så är det fördel bulls. 

WTI falskt utbrott ovan större viktig nivå?

Olja (WTI) vände ner kraftigt efter att ha tagit ut en större viktig nivå på ovansidan. Intressant är om detta är början på en lite större rekyl ner eller bara en snabb korrektion för att stoppa ut svaga händer som köpt på utbrott ovan 64,50. En fullt rimlig rekyl i oljan vore ner mot 57 området utan att äventyra uppgången. Dock väldigt tidigt att sia om och i det korta så är 63-63,40 en viktig nivå där etablering ovan 63 öppnar upp för 64,30-64,65. Skulle pris klara att snabbt etablera sig ovan 64,65 så innebär det med största sannolikhet att detta endast är en snabb korrektion på nedsidan.
Stöd finns vid 62,50 och därefter 61,70-61,40 vilket är lite större viktig nivå i det korta.
Med tanke på att korrelationen mellan US index och Olja varit stor sista året (WTI toppade ur samtidigt som SP500 samt bottnade samma dag) så kan det vara klokt att ha ett getöga på oljan och dess utveckling då en större rekyl ner ökar sannolikhet att det så även kan smitta av sig på US index.

OMXS30 brutit föregående toppar och testat större motståndszon

OMXS30 har gått väldigt starkt där köparna även lyckades med att ta ut tidigare större toppar (1680). Säljare kom in och visade framfötter först vid 1700 där det större sista motståndsområdet finns (1700-1720). Viktigt område att ha koll på är 1700-1720 där 1720 är tidigare ATH. På nedsidan tittar jag på 1680 vilket är föregående toppar och där det tog emot i fredagens handel. Brott av 1680 öppnar upp för 1654-1650 området och klarar säljare hålla emot på ovansidan så kan vi nog se konsolidering mellan 1720-1700 – 1654-1650 där 1680 då kommer att agera både stöd och motstånd i det korta. Etablering under 1650 öppnar upp för större rekyl ner mot 1550-1540.
Etablering ovan 1720 där vi ser några större gröna staplar och därefter en inledande rekyl ner mot stöd för att därefter vända upp och ta ut föregående high vore väldigt bullish och öppnar då mest troligt upp för rejäla uppgångar på sikt.

IG har en vass handelsplattform där du kan handla dygnet runt på över 15 000 marknader. Klicka på loggan om du vill öppna ett konto eller läsa mer.