Marknadsanalyser

OMXS30 skapat mindre supply och konsoliderar

OMXS30 har stannat upp lite och har nu ett mindre motståndsområde uppe vid 2246-2250. I övrigt inget nytt utan se helgens marknadsanalys där jag går igenom samtliga nivåer.

GULD testat av sitt viktiga motstånd vid 1760

GULD har så återigen tagit sig upp till sitt större viktiga motstånd uppe vid 1760 och detta är ett område av vikt där man sett från ett swing-trading perspektiv absolut ska skala av lång position. Se helgens marknadsanalys på min Youtube kanal där jag går igenom samtliga nivåer för guldet.
I det korta så finns stöd nere vid 1720. Etablering under och stor sannolikhet att vi återigen får ett test av viktiga 1682 där om så skulle ske odds då ökar markant för att området ska tas ut.
Etablering ovan 1760 öppnar mest troligt upp för en lite större rörelse upp där 1830-1860 samt kanaltak kommer i spel.

OMXS30 fortsätter sin färd upp mot 2300

OMXS30 fortsätter att gå starkt och börjar nu närma sig större intressant område uppe vid 2300. I det korta så finns stöd nere vid 2228-2222 där vi bröt upp från gårdagens konsolidering. OMX handlas rätt likt SP500 där varje stödområde respekteras. Negativt i det korta först om vi bryter detta mönster. I det lite större så är 2184-2179 fortsatt av vikt på nedsidan.

Nordea återigen uppe och testar av Corona-toppen

Nordea har gått starkt med hjälp av stigan de räntor och är nu återigen uppe vid sin större topp som sattes innan Corona bröt ut.
Viktigt stöd finns nu vid 85-84 kr och etablering under öppnar upp för lite större nedgång ner mot 78,50-77,30 där nästa stödområde möter upp.
På ovansidan så finns nu nästa område av vikt uppe vid 91-92 kr vilket bör testas av såvida pris kan hålla stöd och ej etablera sig under 85-84 kr.

Embracer återigen uppe vid sitt stigande motstånd

Embracer höll sitt stöd och är nu återigen uppe vid sitt kanaltak (250) vilket är ett område där det kan stöta på patrull. Större motstånd finns fortsatt uppe vid föregående topp (260-265).
Har flyttat ned stödet lite i och med de staplar som skapats när det testades av (se föregående analys) där vi nu har 230-227 som viktigt stödområde. Etablering under öppnar i första hand upp för 215 och därefter större stödområdet nere vid 200 där vi också har stigande kanalbotten.

OMXS30 samt Guld inför nästa veckas handel

Teknisk analys av OMXS30 samt GULD.
Spännande vecka där vi har ett flertal intressanta setuper både i index och valuta.

Ett urklipp från helgens videoanalys.

Embracer på väg upp mot 260?

Embracer har tagit ut motstånd och har nu viktigt stöd här vid 235-230 där etablering under öppnar upp för i första hand 215 kr. Gap och större viktig nivå finns fortsatt nere vid 200 kr.
På ovansidan har vi fortsatt stigande motstånd att se upp med och framförallt om det sammanträffar med större motståndsområde uppe vid 260-265 kr. Etablering ovan 265 och nästa delmål är då 283 kr.

SP500 fortsatt konsolidering

US index vill inte riktigt ta fart utan har stannat upp och konsoliderar. NQ har en omvänd HS formation men är nu återigen på väg ner mot viktigt stöd vilket måste hålla för att denna formation ska vara intakt.
SP500 kom återigen ner till stödområdet vid 3901-3888 vilket är av vikt. I det korta så finns ett fallande motstånd från tidigare toppar samt supply vilket skapades under gårdagen uppe vid 3945-3952 vilket är av vikt på ovansidan. Etablering ovan och betydligt mer positivt då vi också i och med det tagit ut fallande motståndet där 3975-3985 då återigen kommer i spel.
På nedsidan inget nytt utan 3901-3888 som viktigt stöd och etablering under öppnar upp för lite större rekyl ner där vi då mest troligt ska ner mot 3820-3810 området.

Webinar onsdag 24 mars kl 12:00

I morgon 24 mars kl 12:00 kör jag ett webinar med IG där jag kommer att titta tekniskt på OMXS30, DAX, SP500, EURUSD samt GULD.
Under webinaret kommer du att kunna ställa frågor.
Anmäl dig här: Lunchwebinar med mikrit

OMXS30 fortsatt konsolidering

OMXS30 fortätter att kosolidera vid stöd 2150 och motstånd 2185. Samma här som i DAX att vi nu har testat av stödområdet tre ggr och odds ökar nu markant att vi ska vidare upp om vi får test av motstånd igen. Gap finns nu vid 2174 vilket är lite magnet. Etablering ovan 2185 och nästa större motståndsområde samt target blir 2300 området. Se helgens videoanalys. Ju längre vi konsoliderar desto kraftigare utbrott att vänta. Etablering under 2150 negativt och odds ökar markant för en lite större rekyl på nedsidan.

DAX utbrott ur sin konsolidering

DAX har så brutit upp från sin konsolidering och är nu ute på okänd mark. Området nere vid 14578 nu av stor vikt då vi också har stigande kiltaket där.

Mindre stöd finns vid 14660-14645 och därefter själva utbrottsnivån nere vid 14578-14545 vilket nu är av vikt då etablering under skulle innebära ett falskt utbrott.

Embracer återigen uppe vid sitt motstånd

Embracer återigen uppe vid sitt större viktiga motståndsområde efter att ha varit nere vid större stödområde. Lite irriterande att pris ej kunde testa av 200 området men kanske kommer en ny chans om motstånd här uppe håller. (236-240).
Ur ett swingtrading perspektiv så alltid klokt att skala av vid dessa motståndsområden. 
Se video Vad är teknisk analys och vad har man det till? på min Youtube kanal där jag går igenom hur jag tänker och agerar.

IG har en vass handelsplattform där du kan handla dygnet runt på över 15 000 marknader. Klicka på loggan om du vill öppna ett konto eller läsa mer.