Marknadsanalyser

OMXS30 inför nästa veckas handel

Teknisk analys av OMXS30 vilket just nu har tagit ut samt återtestat sitt fallande motstånd.

Ett urklipp från helgens videoanalys där jag även går igenom GULD, SP500, DAX, WTI samt EURUSD.

OMXS30 etablerat sig ovan 2250

OMXS30 hade en stark öppning med ett rejält gap upp ovan sitt motstånd. Lite halvsvårt med stöd nu i det korta men man ska ha koll på 2250-2247 där vi har 61,8% samt stöd från tidigare fallande motstånd. Dock svårt område då vi inte har någon zon där. Etablering under 2247 och odds ökar markant att vi ska ner till 2228 igen. NFP i eftermiddag kl 14:30 och räkna med lite större rörelser när siffror presenteras.
Positivt så länge pris håller sig ovan 2247 då vi nu har tagit ut viktigt motstånd.

GULD gör ett försök på 1830

Guld har konsoliderat och gör nu ett allvarligt försök att ta sig upp till nästa större motståndsområde.

OMXS30 utmanar 2252-2257

OMXS30 vände upp med kraft och har tagit ut alla motstånd utan att stöta på patrull och befinner sig nu ända uppe vid 2252-2257.
Man har slutat bli förvånad över hur snabbt marknaden hela tiden kommer tillbaka och visar också på hur viktigt det är att jobba med stöd/motstånd och inte vara för girig när position går åt rätt håll.
Etablering ovan 2257 öppnar mest troligt upp för en snabbare rörelse upp mot 2280-2287. Dock svårt se att en sådan rörelse ska ske utan att åtminstone pausa här uppe.
Stöd i det korta finns nere vid 2238 och därefter viktigt stödområde nere vid 2228-2225 vilket också är 38,2% nivå. Etablering under 2225 öppnar mest troligt upp för att vi återigen ska ner mot 2185-2179 stödet.

OMXS30 inne i mindre range

Väldigt avvaktande och seg marknad och extra viktigt att hela tiden vara aktiv och skala av vid stöd/motstånd då man annars lätt mister hela stycket. Hittills har det stigande motståndet hållit emot fint där vi man också haft hjälp av supply. Nu har dock det stigande motståndet hunnit stiga så pass mycket att det befinner sig ovan hela supply zonen samt att vi redan testat av supply tre ggr så den zonen känns ej relevant längre. Dock är det stigande motståndet fortsatt av stort intresse på ovansidan och börjar nu närma sig nästa viktiga motståndsområde uppe vid 2252-2257. Håller DAX och US index fortsatt emot sina större stöd på nedsidan så skulle det inte förvåna mig om vi kommer att få ett avgörande test där uppe vilket nu är key på ovansidan. Skulle pris etablera sig ovan det området så ska vi mest troligt upp och sätta nya ath.

OMXS30 inför nästa veckas handel

Teknisk analys av OMXS30 vilket just nu har en intressant diamant formation.

Ett urklipp från helgens videoanalys där jag även går igenom DAX, SP500, GULD, EURUSD samt WTI.

Astra Zeneca testat av viktigt stödområde

Astra Zeneca tog sig ner till sitt viktiga stödområde 865-857. (se föregående analys längre ner i flödet)
Väldigt fin R/R att ta lång där nere med stopp under 857 för att i första hand sikta på 900 kr vilket vi nu återigen är uppe och testar av. Etablering ovan 900 och detta blir mest troligt ett stöd av vikt på nedsidan samt att den omvända huvud skuldra formationen triggas. 
Motstånd ovan 900 kr finns uppe vid 932 kr och därefter 990-1000 kr vilket också är target för den omvända huvud skuldra formationen.
Alltid klokt att skala av sin position vid större motståndsområdet samt justera upp sin stoploss då allt kan hända och förr eller senare också oftast händer. Den huvudsakliga uppgiften man har är att skydda sitt kapital. Utan kapital ingen handel och således inga intäkter. 

DAX tog sig återigen ner till 38,2%

DAX bröt under gårdagen sitt stigande stöd samt demand vilket öppnade upp för 15100 området där vi har lite större 38,2% samt en tidigare botten. Detta är fortsatt key på nedsidan då etablering under triggar HS på daily chart. Se föregående analys.
På ovansidan finns motstånd uppe vid 15243-15270 och om den nivån skulle tas ut så stor sannolikhet att vi går hela vägen upp till tidigare rangetaket och stigande motstånd (tidigare stigande stöd).

SP500 volatil kväll där den nu testat supply

SP500 vände ner med kraft under gårdagens handel och som så många gånger tidigare så när väl köpare kom in så lyckades de dra det hela vägen upp igen. Alltid knepigt när droppen blir så pass snabba då inga motstånd hinner bildas på vägen ner.
Hus som helst så har den nu testat av supply uppe vid 4213-4220 vilket ger en bra RR att jobba med. Nu återigen nere vid tidigare utbrott och ett område att skala av vid samt säkra sin stopploss. Etablering under öppnar upp för 4176-4173. 
Fredag brukar vara stark och skulle nu vara intressant med ett nytt mönster = stängning under 4190 på daily chart.

BITCOIN

Teknisk analys av Bitcoin som rör sig väldigt intressant ur ett tekniskt perspektiv.

Ett urklipp från helgens videoanalys där jag går igenom SP500, DAX, OMXS30, GULD, EURUSD, WTI samt Bitcoin

Astra Zeneca test av viktigt motstånd

Astra Zeneca har en spännande formation (omvänd huvud skuldra) där den nu utmanar viktigt större motstånd vid 900.
Fördelaktigt köp skulle nu vara om vi rekylerar ner mot stödområde vid 865-857 kr i kombination med att vi befinner oss ovan kanaltaket vilket då också kommer att hjälpa till som stöd. Väldigt fin R/R där nere för i första hand tillbaka upp mot 900 och därefter upp till 932 kr där nästa större motstånd finns. Etablering ovan 900 utan rekyl och man ska se upp med 200-MA vilket i skrivande stund befinner sig uppe vid 914 kr. Odds då bra för ett återtest av just 900 vilket då blir stöd av vikt på nedsidan.
Etablering under 857 negativt och då ökar sannolikhet för att detta var ett falskt brott upp vilket oftast leder till en kraftfull rörelse i motsatt riktning.

DAX nere vid större viktig nivå

DAX har rekylerat hela vägen ner till en större viktig nivå på daily chart där vi har stigande stöd samt tidigare rangebotten.
Detta är ett område man ska vara försiktig med att korta in i då det kan studsa rejält här. Bättre då att invänta att stigande stöd tas ut och sen använda det som motstånd för att korta.
Om pris tar sig upp ovan tidigare rangetak så ska man ha med sig att vi kan få ett rejält rally på ovansidan då vi gått ner så pass snabbt utan att bilda motstånd på vägen.

GULD utmanar 1760

Guld utmanar nu på allvar 1760. Pratar lite om swing-trading och hur man kan agera vid viktiga nivåer.

Fingerprint rekyl efter kraftig uppgång

Fingerprint har gått 100% på ca 3 veckor och tagit sig upp till motstånd vid 31,30 där rekyl inletts samt att vi fått test av stödområde vid 28 kr.
I skrivande stund så är Fingerprint på god väg att etablera sig under den nivån vilket då öppnar upp för 23 kr där nästa större viktiga stödområde finns. Pris behöver nu asap återigen etablera sig ovan 28 kr vilket nu är kortsiktigt motstånd på ovansidan. Om så sker så öppnar det återigen upp för 31,30.
Ur ett swingtrading perspektiv (Se video Vad är teknisk analys och vad har man det till?) så fördelaktigt med köp nere vid 23 kr med sikte på 28 kr. Etablering under 22,50 betydligt mer negativt då vi återigen befinner oss i tidigare större range mellan 14 – 23 kr.

IG har en vass handelsplattform där du kan handla dygnet runt på över 17 000 marknader. Klicka på loggan om du vill öppna ett konto eller läsa mer.