Blog

Olja (WTI) Utmanar 75,80-76,60 nivån redan nu efter stark uppgång

WTI har gått betydligt starkare än vad jag trodde då jag åtminstone trodde den skulle stanna upp vid 74 nivån. (Se söndagens videoanalys)
Den har nu tagit ut hela motståndsområdet utan att tveka och utmanar nu större weekly motstånd uppe vid 75,80-76,60. Trend är upp och det är bull men absolut inte ett bra ställe att ta in lång position på utan bättre invänta rekyl alt se vad som händer här uppe.

FDAX, Skapat nya motståndsområden utan en enda rekyl

DAX har haft en rak trend rätt ner hela dagen och tagit ut flera demand och stödområden utan att vilja rekylera det minsta. Väldigt ovanligt men en bra sak att ta med sig är att efter en så pass snabb uppgång där knappt något stödområde hunnits skapas så händer det då och då att det trendar ner med samma bestämdhet som det kom upp. Lätt att säga i efterhand såklart och väldigt ovanligt men visar också på hur viktigt det är att alltid skydda sitt kapital genom att hålla liten risk i sina trades.
Just nu har vi stödområde 12756-12731 vilket de frontade med några punkter även denna gång. Väldigt svårt att säga vilken zon som kommer ge en större rekyl. Om nivån nedan håller så är det i första hand själva utbrottsnivån som är av intresse på ovansidan 12892-12920. Finns också ett osäkert motstånd vid 12861-12876 där jag satt ett ? då det är så nära större nivå precis ovan.
Själv har jag omsatt väldigt många kontrakt i DAX idag och är ändå marginellt på plussidan tack vare en frontning av nivån 12756.

Vikten av att kunna läsa av nivåer i marknaden

Grunden för att kunna handla swingtrading eller för den delen trada kortsiktigt med hjälp av swingnivåer är att förstå och kunna läsa av stöd/motstånd, Supply/Demand samt kunna läsa strukturen i det korta.
Utan den kunskapen kommer du aldrig att kunna ta exakta nivåer med liten risk och du kommer inte heller att kunna planera din trade såsom risk/reward.
Ett bra exempel är följande: 12480 identifierad som viktig motståndsnivå och således ett bra pris att korta. Men innan traden tas så är det extremt viktigt att läsa av vart närmsta stödnivå finns för att kunna bedöma om det är värt att ta traden samt att din risk/reward får en bra ratio. Den bör alla gången vara minst 1:2 för att ta en swingtrade då en hel del kommer att bli utstoppade.

Här har vi identifierat ett område 12480-12520 som har starkt motstånd samt att det finns ett före detta motstånd vid 12440 som tagits ut och således ett område mellan 12440-12480 som potentiellt squeeze-område.
Vi måste då först se över vart vi har rimliga targets på nedsidan om vi går kort på 12480. Dessa är 12440, 12410 samt 12380.
Först efter att vi identifierat våra potentiella targets på nedsidan bestämmer vi oss för om vi tycker att det är värt att gå kort på 12480.
I detta fall så anser jag det mycket värt då jag kan ha en stopp på 25 punkter och ett första target på 40 punkter.

När vi väl är inne i traden och är korta så måste vi också kunna läsa av rörelserna och strukturen i det lite kortare så vi hela tiden kan få en känsla för när och var bulls kommer att komma in för att försvara sina områden. På så vis är vi förberedda och får inte panik när det rekylerar upp från vissa nivåer. Priset rör sig ju inte linjärt även om det är det man såklart önskar när man är inne i en trade.
Vi behöver även förstå och läsa in nya nivåer som skapas på vägen ner så vi vet när vi trailar våran stoploss vart vi kan placera den med minsta risk för att bli utstoppade på eventuella motrekyler.

Vi kan på så vis snabbt få en känsla för vart vi ska börja skala av positionen och börja planera den i minsta detalj så vi inte bara sitter och väntar på en nivå under en stark stödnivå och på så vis riskerar att få ge tillbaka hela vinsten ifall bulls klarar att hålla stödnivåerna.

I detta fall så har vi oavsett vad som händer lyckats göra en bra trade där vi tagit in delvinst vid viktiga stödområden där vi anser att bears kommer få problem att ta ut och vi blir även utstoppade under vårat entry då vi trailat stoppen så fort vi kommer ner till ett större område där vi ej kan veta vad som kommer hända men kan förvänta oss att det absolut kan vända upp från.

Lägg därför massor med tid på att lära dig identifiera dessa nivåer och träna, träna och träna på att identifiera och ta ut dessa.
För att kunna göra perfekta serve-ess i tennis så måste du stå och nöta i hundratals timmar innan dessa sitter som ett rinnande vatten. Detta gäller såklart också i trading.

Evolution Gaming

Evolution Gaming har fullbordat sin dubbeltopp-pattern som ligger på 436-438:- . Aktien är dessutom rejält översåld så bör kunna komma in en lite större rekyl här i krokarna. Dock väldigt viktigt att den orkar ta tillbaka 445:- inom kort. Om köpare kommer in så har vi 514 samt 536 på uppsidan som två targets och där även 200-MA befinner sig (541 i skrivande stund). I det korta så finns även motstånd vid 470.

Teknisk analys är bara humbug brukar jag få höra lite då och då. Hmm… är faktiskt inte så säker på att jag kan hålla med om det 😉

Harmonic Pattern AB=CD

Vill visa hur effektiv en AB=CD pattern kan vara för att ta fram targets.
Just i detta fall så fortsatte kursen en bit till under target men du har väldigt bra sannolikhet att kursen kommer ner till en AB=CD innan ny rekyl påbörjas.

FDAX, Gapöppning och nu nära 12340-12380 motståndet

FDAX öppnar starkt med ett rejält gap vilket beror på att SP500 återigen var nere vid sitt 200-MA och nivån höll ytterligare en gång. Räkna med chopfest så länge priset äri närheten av den nivån.
FDAX har en motståndszon här vid 12340-12380 som ska bli väldigt intressant att bevaka. Tas den ut så stor sannolikhet för en större resa på uppsidan. Time will tell.

ES_F (SP500), Lite tankar inför måndag

ES_F (SP500) var i fredags kväll nere och testade av sitt 200-MA igen samt fullbordade en AB=CD rörelse. Vi fick även denna gång en studs vid nivån. Blir det en lite större rekyl upp så är första intressanta område att ha koll på uppsidan 2638-2650 och därefter 2676 som priset aldrig testade av innan det föll ner.
Om däremot fredagens botten tas ut så räknar jag med följande scenario. Vi kommer se en tillfällig botten vid 2565-2560 eller 2556 och som vi därefter kommer att ta ut på nedsidan för att testa av den lite större stödzonen som finns på 2545-2535. Räknar med och förväntar mig att det än en gång kommer bli slagigt och oroligt så länge priset befinner sig nära MA-200 nivån.

En väldigt pålitlig formation

I min video som ni hittar under menyn Teknisk Analys / Stöd/Motstånd går jag igenom ett väldigt effektivt sätt att identifiera stöd/motstånd på.

Så, priset var uppe och nosade på säljzonen efter NFP för att sen falla tillbaka med bra kraft. Target på nedsidan är nu 2606 men kommer skala av 50% vid 2625 området och flytta ner stoppen när/om vi når dit. Finns en större stödzon nedanför 2605-2585 som jag inte vill vara kort in i.

Target gick relativt snabbt att nå vilket är skönt med tanke på att det är fredag kväll och inte den bästa tiden att handla på då volymerna ofta brukar vara rätt tunna vilket kan resultera i opålitliga rörelser. Blev en fantastisk reward kontra risk på denna trade vilket är en stor anledning till att jag gillar att ta dessa då det ofta innebär väldigt liten risk kontra potential.

NQ_F, Motståndszon håller emot än en gång

NQ_F, Motståndszon håller emot än en gång

Motståndet vid 6650 höll emot för ytterligare ett test. Har ett swingtarget på 6160 men om 6650 tas ut så ska man i det korta vara lite mer försiktig med att ligga kort och då framförallt om 6850 tas ut på uppsidan. Just nu är dock sannolikheten större att vi ska ner och testa av lägre nivåer.