Ny video Trading The Trend

Ny video Trading The Trend vilket är en video som lär dig att hantera trender och förstå hur de fungerar samt vart i trenden pris befinner sig. Med hjälp av denna video så kommer du få en bättre förståelse för hur du ska tänka och planera dina trades samt spå kommande...

OMXS30, köpare försvarar stödområde än så länge

Stödområdet försvarades av köparna vilket nivån sammanföll med DAX stödnivå. Ett ytterligare test och svårt att se att det håller. 1620 fortsatt motstånd i det korta. Tas toppen ut uppe vid 1632 och ej vänder ned snabbt så stor sannolikhet för upp och testa 1660...