Marknadsanalyser

Marknadsanalys 2019-07-06

Marknadsanalys 2019-07-06 där jag går igenom OMXS30, DAX, SP500, WTI, EURUSD.
Tar en lite större titt på SP500 och 3000 nivån samt dess megafonformation och försöker bena ut viktiga nyckelnivåer i det korta.

Marknadsanalys 2019-06-29

Marknadsanalys 2019-06-29 där jag går igenom DAX, OMXS30, SP500, WTI, EURUSD inför veckan som kommer.
Indexen rör sig fortsatt enligt det bullish scenario som sattes upp i och med att vi fick en större rekyl ner mot fibnivåer samt fina AB=CD rörelser i OMXS30, SP500, DAX. Just nu en impulsiv rörelse upp med markant högre toppar och bottnar vilket då stöder analysen.

WTI stark uppgång efter att ha rekylerat hela vägen ner till 61,8%

WTI gjorde en större och kraftfull nedgång från sin topp uppe vid 66,40 där den rekylerade hela vägen ner till 61,8% av föregående större uppgång. Detta är en fullt normal rekyl i en stigande trend men det var på håret att det skulle bli rejält negativa rörelser i WTI då 50,40-49,50 är en väldigt viktig nivå. Efter test av större stöd så har oljan rekylerat kraftigt och tagit ut flera större motstånd där 54,50 var key på ovansidan. Efter brott av den nivån så blev det raka vägen upp till nästa motstånd vid 57,20-57,70 och efter lite konsolidering så lyckades bulls även ta ut den nivån. 59,60-60 är motstånd och pris har gjort ett snabbt test av den nivån samt även tagit ut 200-MA (daily) vilket pris just nu befinner sig vid. Stöd finns nu vid just denna nivå 58,50-58,75 och brott av den öppnar upp för 57,70-57,20. Brott av 56,80 negativt i det korta och då stor sannolikhet för ett återtest av 54,50-53,70. Etablering ovan 60 öppnar upp för 62,50-62,65 där man även måste ha koll på 60,80-61,30 på vägen upp vilket är en nivå det absolut kan ta emot vid för att sen gå ner och göra återtest av utbrottsnivån 60-59,60 området.
Då oljan varit leading gällande US index sedan i oktober 2018 så bra att ha koll på den och fortsatta uppgångar ger då med stor sannolikhet även stöd till US index.

Marknadsanalys 2019-06-15

Marknadsanalys 2019-06-15 där jag går igenom DAX, OMXS30, SP500, WTI, EURUSD inför veckan som kommer.
Tar även en liten titt på större timeframe i DAX för en lite bättre överblick vart vi befinner oss.

WTI återtestat stöd och dubbelbotten?

Oljan handlas väldigt svagt och har nu återtestat viktigt stödområde där ett brott av 50,40-49,50 vore väldigt negativt som jag ser det och då stor sannolikhet för återtest av januari botten. Just nu har den varit nere och testat av stöd igen och då eventuellt gjort en dubbelbotten. Beskjutning av tankfartyg i gulfen satte fart på oljan men so jag ser det så måste 54,50 tas ut för ett lite mer positivt scenario. Motstånd fortsatt 53,70-54,50 och brott av det öppnar upp för 57,20. US index har hållit emot bra trots nedställ i oljan men vi ser också att de får väldigt svårt att gå på uppsidan så fort WTI blir svag så bra att ha koll på WTI fortsatt för sentimentet på börsen och då framförallt ha koll på nyckelnivåer.

Marknadsanalys 2019-06-09

Marknadsanalys 2019-06-09 där jag går igenom OMXS30, DAX, SP500, WTI, EURUSD inför veckand handel.
Pratar en del om hur viktigt det är att handla på tekniskt och se nyhetsflödena som brus och hjälp att nå de tekniska nivåerna.

Marknadsanalys 2019-06-01

Marknadsanalys 2019-06-01 där jag går igenom SP500, DJI, NQ, DAX, OMXS30, WTI, EURUSD inför nästa veckas handel.
Går också igenom hur man kan jobba med olika scenarier och ställa upp alternativ mot varandra samt spå vart pris är på väg om det ena eller det andra inträffar.

WTI ner rejält och fortsatt lite leading mot US index

WTI fortsatt viktigt att ha koll på då den är leading för US index och varje gång den dippat så har det hintat om att även en större rörelse kommer i US index oavsett vad som triggar US index så följer de åt. Just nu har oljan tagit sig ner till nästa större nivå 54,50 efter att ha tagit ut den så viktiga nivån vid 57,20-57,70. 54,50 är stöd samt även 50% av hela uppgången från i december så en viktig nivå. Brott av 54,50-53,70 triggar ytterligare nedgångar ner mot 51,50. Motstånd finns nu uppe vid 57,20-57,80 och brott av denna nivå samt etablering ovan vore betydligt mer positivt och kan då även trigga US index att komma upp. Just nu dock fördel bears och att sälja motstånd.

WTI brutalt nedställ och nu fullbordat en AB=CD

WTI har gjort ett brutalt nedställ samt en AB=CD och när jag skrev morgonens analys så var jag inte beredd på att det skulle ske redan idag ;). Dessutom befinner sig WTI vid 38,2% av hela uppgången. Oerhört intressant område att bevaka då kommande rörelse i oljan lär spegla av sig på US index. Brott av 57,20 vore väldigt negativt och öppnar då upp för betydligt större nedgångar och betydligt mer osäkerhet i US index. Odds för en större rekyl upp bör vara god här men efter så pass snabba och stora nedgångar så oftast klokast att invänta att nytt demand skapas och försöka långa på återtest av det.

Kindred nere vid en intressant teknisk nivå

Kindred har kommit ner till en intressant teknisk stödnivå (73) samt gjort ett falskt brott där pris passade på att stänga ett gap vid 71,30 där även en extensionnivå ligger. Kommer köpare in så finns bra potential att i första hand ta sig upp till 80 nivån. Etablering ovan 80 öppnar upp för 90-92 området.

Etablering under 71 vore såklart negativt och öppnar då upp för i första hand 63-64. Trenden är starkt negativ men tycker att det bör finnas goda förutsättningar att köpare kan ta upp aktien till i första hand 80 kr vilket då ger en bra risk / reward. (förutsatt att man inte sitter kvar ner till 63-64 om så skulle ske)

Fingerprint rekylerat kraftigt efter brutal uppgång på över 40%

Fingerprint har rekylerat kraftigt efter sin näst intill brutala uppgång på över 40% och befinner sig just nu vid intressant och viktig nivå 15,65. Då det även är en fibnivå 61,8% av uppgången samt ett tidigare viktigt stödområde så vill man nog helst inte se att aktien etablerar sig under stödet vilket då skulle öppna upp för 14,75 och eventuellt även ner mot föregående tidigare toppar 13,90. 
19,55 fortsatt ett första större motståndsområde där pris tidigare kämpat med just den nivån. Etablering ovan öppnar upp för 21,80-23,90. Brott av stigande stöd där även 200-MA befinner sig skulle ge en negativ signal för mer nedgång och då framförallt om 12,40 skulle tas ut på nedsidan. Zoomar man ut så kan man se en cup & handle vilket är en bullish formation.

CTM har så tillslut testat av stöd vid 50 kr

CTM har så tillslut testat av stödnivån nere vid 50 kr. (se tidigare analys av CTM).
Tycker aktien ser rätt intressant ut tekniskt i det korta då den först och främst har gjort en test av 50 området samt att sista delen av nedgången skett med divergens mot RSI(7). Trenden är som alla ser urusel och det är väldigt svårt att tima en botten i en så pass dålig trend. Dock så börjar den se intressant ut på grafen där etablering ovan 62 kr vore positivt och öppnar upp för test av 70-73 kr. Just nu står aktien vid motstånd så kanske inte det mest fördelaktiga att ta position rätt in i det utan åtminstone invänta att 59 kr tas ut. Än bättre om man kan få bekräftat att 59 även agerar stödnivå igen. Denna aktie är väldigt svår att sätta en tight stopp på då man näst intill garanterat kommer att bli utstoppad så bättre ha lite större stopp och lite mindre position.
På nedsidan är det fortsatt större stödnivå vid 50,30-48,50 som gäller.

SCA B rekylerat ner till tekniskt intressant nivå

SCA B har rekylerat ner till en tekniskt intressant nivå 74-75 kr där den även gjort en AB=CD rörelse. Ska köpare ta tag i detta så bör det ske här nere och tekniskt så vill man inte se att pris etablerar sig under 74 kr vilket då öppnar upp för 66,50. Så länge pris ej etablerar sig under 74 så finns goda förutsättningar för i första hand 83-84 kr och skulle pris klara av att även ta ut 200-MA så öppnar det upp för 92-94 kr.

Det som oroar lite om man zomar ut i chartet är en potentiell huvud skuldra formation. Dessa är dock inga pålitliga formationer förrän de satts i spel samt kräver att pris kommer ner och tar ut 66,50. Men rent tekniskt skulle det kunna trigga en rörelse ända ner till 44 kr.

IG har en vass handelsplattform där du kan handla dygnet runt på över 15 000 marknader. Klicka på loggan om du vill öppna ett konto eller läsa mer.