Marknadsanalyser

Ethereum utmanar viktig nivå

Ethereum har gått starkt från botten som sattes i juni och befinner sig nu uppe vid ett väldigt intressant nivå (1730) vilket tidigare agerat stöd där det tog hela 4 tester innan nivån kunde tas ut.
1730 är nu ett motstånd av stor vikt. Lyckas de etablera pris ovan motstånd (Större grön stapel upp) så bra edge för att vi kan se en större rörelse upp mot 2400 där vi har fallande motstånd, 200-MA samt större fibnivå (38,2%) samt att då 1730 återigen blir ett stöd av vikt på nedsidan. 
Mindre stöd i det korta finns nu vid 1618-1582 där etablering under mest troligt innebär att den återigen ska ner och stämma av 1382-1322 där också 50-MA i skrivande stund befinner sig.

Teknisk analys OMXS30, NQ

Teknisk analys OMXS30, NQ
Stark vecka där SP500 tagit sig upp till tidigare större topp,
NQ närmar sig fallande motståndet,
OMXS30 täppt igen sina gap och även den uppe vid fallande motståndet.

Uppdaterad graf med rätt 200-MA vilket visar fel i graf i videonalysen ovan.

Nasdaq tagit ut viktigt motstånd

Nasdaq går likt övriga index starkt och har efter fyra dagars konsoliderande vid sitt större motstånd 12900-13000 nu brutit upp igen det.
Konsolidering ger oftast större rörelse då kraft hinner byggas upp. Nu intressant att se om 13500-13600 området kommer att testas av där även 200-MA möter upp och inte allt för otroligt att vi därifrån kommer att få en reaktion ner för ett återtest av 12900 området.
12940-12840 nu key på nedsidan där etablering under på daily chart betydligt mer negativt.
Dock bra odds att vi kommer se range här mellan 13500-13900 med tvära kast innan marknaden bestämmer sig. 

Teknisk analys OMXS30, NQ, GULD

Intressant nu då samtliga US index (SP500, NQ, DJI) rekylerat upp till sina respektive större targets.
OMXS30 tog så ut sitt viktiga motstånd efter hela 6 dagars konsolidering vilket som så ofta efter lite längre konsolidering leder till en kraftfull rörelse.
GULD nu tagit sig upp till intresssant nivå (1760) efter att ha testat av viktiga 1682 på nedsidan. (Tidigare analys av guld finns lite längre ner i flödet)

Nasdaq tagit sig upp till viktiga 12900-13000

Nasdaq har gjort en fin rörelse från att den rekylerat ner mot sitt större stödområde och nu tagit sig hela vägen upp till viktiga 12900-13000.
(Se föregående analys)
Detta område är av stor vikt och lite av en vattendelare på ovansidan. (För mer nfo se helgens videoanalys där jag går igenom dessa nivåer)
Mindre stöd finns nu nere vid 12550-12430 vilket är ett område som man ska se upp med lite på nedsidan då om det håller mycket väl kan ge tvära kast mellan 12900-13k och 12550-12430.
Större stöd finns fortsatt nere vid 12000 området där vi också har 50-MA.

Nasdaq rekylerat ner mot stödområde samt 50-MA

Nasdaq har rekylerat ner och närmar sig nu intressant stödområde nere vid 12010-11895 där vi också har 50-MA på daily chart.
Detta område behöver nu hållas för fortsatt positiv vy,
Motstånd finns nu uppe vid 12500-12670. Håller stödet här nere så ökar odds markant att detta område kommer att tas ut och att vi då kommer att få ett test av viktiga 12900-13000 samt i och med det söka likviditeten ovan 12670.
Etablering under 11900 lite mer negativt då det mest troligt återigen öppnar upp för 11470-11350.

Teknisk analys OMXS30, NQ, DJI

Teknisk analys OMXS30, NQ, DJI
Positiv vecka där vi sett lite större rekyler upp i samtliga index. Intressant nu då OMXS30 återigen är uppe och utmanar motståndet för andra gången samtidigt som samtliga större US index nu befinner sig ovan 50-MA.

GULD testat av viktiga 1682

GULD väldigt intressant sett ur ett swingtrading-perspektiv där 1682 återigen testats av vilket är ett stort viktigt stöd. (1682-1670)
Dessa stödområden ger ofta en väldigt fin risk/potential och då framförallt vid ett första test då man har nära till stoppen (om pris etablerar sig under 1670) och ofta bra potential för en swing upp mot närmsta större motstånd vilket i detta fall är 1760.
1760 nu första intressanta motstånd att ha koll på.
Etablering under 1670 negativt och då klokt avvakta med lång position tills betydligt lägre nivåer alt att pris återigen etablerar sig ovan 1680 igen.
Daily chart

OMXS30 testat av 1928-1936

OMXS30 gick starkt och tog sig upp till 1928-1936 där det tog emot och pris konsoliderade under större delen av dagen. 
US index (NQ, SP500) testade av sina respektive motstånd (rangetak) där säljare återigen kom in.
Dessa nivåer är fortsatt key på ovansidan.
OMXS30 lämnade ett gap nere vid 1910-1905 vilket nu är av intresse på nedsidan. I övrigt samma nivåer som i helgens marknadsanalys där etablering ovan 1936 öppnar upp för 1970 området.

OMXS30 täppt igen sitt gap

OMXS30 har inlett rekyl ner från 1970 och nu täppt igen sitt gap. Området här nere av vikt (1919-1915) då etablering under mest troligt öppnar upp för 1900 området.
På ovansidan så har vi nu gap vid 1937 och första mindre motståndsområde. Etablering ovan 1937 på 1h öppnar återigen upp för 1970.
För mer info om de större viktiga nivåerna se helgens marknadsanalys.

Teknisk analys OMXS30, NQ, DJI

Samtliga större index har inlett en lite större rekyl upp och intressant nu då mer och mer talar för att vi kan se rörelser upp mot 38,2% i de större indexen.

Bitcoin stämt av större stödområde

Bitcoin tog sig hela vägen ner till sitt större stödområde (Se föregående analys från 14 Jun) där den nu konsoliderat i ca en månads tid och gör nu ett försök att ta ut mindre motståndet vid 22k – 23k. Etablering ovan och bra odds för en större rörelse upp mot 29k där nästa större motståndsområde finns. Tror fortsatt på bra odds för att vi kommer se tvära kast mellan just 29k – 18k ett tag framöver.
Större viktigt område finns fortsatt uppe vid 29k där etablering ovan betydligt mer positivt då det öppnar upp för 44k.
Etablering under 18k rejält negativt då tidigare rörelsemönster under 18k sträcker sig ner mot 5k.
Weekly chart nedan

Teknisk analys OMXS30, NQ

Snart ny vecka och nya möjligheter
OMXS30
höll återigen viktigt stödområde samt har nu divergens mot RSI på daily chart.
SP500 återigen ovan 3800 vilket nu behöver hållas på nedsidan.

SP500 handlas under 3800

SP500 har återigen tagit sig ner under 3800 efter att ha stått och konsoliderat vid stödet under hela gårdagen.
Negativt och detta område är nu återigen av vikt på ovansidan.(3800-3820) samt ett område som snabbt behöver tas ut för lite mer positivt.
Större stöd finns nu återigen nere vid 3662-3630 = tidigare botten.
Kortsiktigt stöd 3739-3734

DAX försöker att etablera sig ovan 13100

DAX stark inledning på veckan där den tog sig upp mot motståndsområdet vid 13400 för att där inleda rekyl ner mot viktiga 13100.
13100 området behöver nu hålla på nedsidan för en fortsatt lite mer positiv vy då pris annars riskerar att återigen ta sig ner mot 12900 området. Överlag så behöver nu 13400 tas ut för att bryta mönstret med lägre toppar samt bottnar. Om så sker samt att 13100 håller på nedsidan så bra odds att vi kommer se en större rörelse upp mot 13900.

IG har en vass handelsplattform där du kan handla dygnet runt på över 17 000 marknader. Klicka på loggan om du vill öppna ett konto eller läsa mer.