Marknadsanalyser

Teknisk analys GULD

Guld har återigen tagit sig upp och stämt av 1972 för att återigen vända ner mot 1940 och nu intressant att se om den kan karva ut en högra skuldra i en potentiell omvänd huvud-skuldra formation.

GULD rekylerat ner från 1972 och närmar sig nu intressant stöd

GULD har rekylerat ner från sitt motståndsområde vid 1972-1986 och närmar sig nu intressant stöd vid 1939 vilket är första target på nedsidan sett från ett swingtradingperspektiv. (om kort från 1972, se helgens videoanalys där jag går igenom detta)
Håller detta stöd så extra intressant då det kan generera en högra skuldra i en omvänd huvud.skuldra formation. Denna triggas dock först om 1972-1986 tas ut. För mer info om hur man kan agera på en sådan formation se denna video
Etablering under 1939 på daily graf och lite mer negativt då det negligerar den omvända huvud-skuldraformationen samt då återigen mest troligt öppnar upp för 1900 området. (1903-1887)
Daily graf

Teknisk analys på OMXS30, NASDAQ, GULD


Återigen en intressant vecka där OMXS30 nu tagit sig ner och stämt av sitt större stödområde på daily chart.
GULD tagit sig upp och stämt av sitt motståndsområde uppe vid 1972.
SP500 befinner sig uppe vid större intressant motståndsområde samt target efter att 4300-4310 togs ut på nedsidan.
DAX konsoliderar strax ovan 50MA.
NASDAQ rekylerat ner och stämmer nu av viktigt stödområde.

NASDAQ går som tåget och nu uppe vid nästa motståndsområde

NASDAQ fortsätter att tugga på och stämmer nu av sitt första motståndsområde (15900-16000) efter att 15400 togs ut.
Sett från ett swingtrading-perspektiv så alltid klokt att skala av rejält vid dessa nivåer (om lång position) då det i alla fall i en “normal” marknad ofta rekylerar tillbaka ner till själva utbrottsområdet (15400-15300) för ett återtest vilket nu är närmsta större stödområde på nedsidan.
Daily

Teknisk analys på OMXS30, NASDAQ, GULD


Veckan har präglats av rejäla uppgångar i US index där SP500 nu tagit sig hela vägen upp till 78,6% vilket också är större target efter att 4310 togs ut på nedsidan.
NASDAQ etablerat sig ovan sitt motståndsområde vilket nu är key på nedsidan.
OMXS30 mitt inne i sin rapportperiod och vi har fortsatt konsolidering med tvära kast mellan 2320-2200.
DAX återtog snabbt viktiga 15700 och har efter det haft en fenomenal uppgång där den nu tagit sig hela vägen upp till sin föregående topp.
GULD närmar sig nu viktiga 1972 efter en fin rörelse upp från större stödområdet nere vid 1900. 

GULD närmar sig nu viktiga 1972

GULD närmar sig nu återigen viktiga 1972-1986 området efter att större stödområdet nere vid 1903-1887 testades av.
Så här långt så rör den sig enligt instruktionsboken för teknisk analys. Nu dock lite svårare och väldigt intressant då det mest troligt tekniskt avgörs här vid 1972-1986. Först om etablering ovan = större grön stapel som stänger markant ovan 1972 som större rangetaket (se tidigare videoanalyser där jag går igenom det) uppe vid 2060 området återigen kommer i spel.
Sett från ett swingtrading-perspektiv så inte ett bra läge att initiera en ny lång position här strax under 1972 utan då bättre invänta att motståndet först kan tas ut och sen använda det som stöd.
Närmsta större stöd finns fortsatt nere vid 1903-1887.
Daily chart

GULD tagit sig upp till 1939

GULD har nu stämt av 1939 vilket är motstånd och sett från ett swingtrading-perspektiv alltid klokt skala av vid dessa nivåer om man tagit lång position från stödområdet nere vid 1900 området.
I övrigt inget nytt utan se helgens videoanalys där jag går igenom hur jag tänker och vilka nivåer jag navigerar utifrån.
Daily

Teknisk analys på OMXS30, DAX, NASDAQ


Som vanligt så har vi en intressant vecka framför oss där framförallt DAX visat lite svaghet genom att ta ut sitt större stödområde.
NASDAQ har en potentiell dubbeltopp samt divergens mot RSI(14).
OMXS30 fortsatt konsolidering mellan sina större stöd/motståndsområden.
DAX tagit ut större viktigt stödområde vilket nu är key i det korta.
GULD tagit sig ner till sitt nästa större stödområde där den nu inlett konsolidering. 

NASDAQ återigen testat av 15280 området

NASDAQ rekylerat hela vägen upp till 15280-15400 området vilket nu återigen stämts av på ovansidan. Intressant nu då vi också har divergens mot RSI(14) och ska vi få in en lite större rekyl så bör det ske härifrån.
Närmsta mindre intressanta stödområde finns nu nere vid 14700 (14710-14680). Etablering under 14680 öppnar mest troligt upp för att större stödområdet nere vid 14350-14250 återigen ska stämmas av på nedsidan.
Detta skulle då också innebära ett nytt mönster där motstånd respekteras samt att stöd tas ut på nedsidan vilket ej skett sedan börjar på januari.
15280-15400 fortsatt av stor vikt på ovansidan. För mer info om hur jag tänker kring det området se helgens videoanalys.
Daily chart

Teknisk analys på OMXS30, NASDAQ, GULD


OMXS30, DAX
rekylerade ner till sina respektive större stödområden för att därifrån med kraft vända upp och närmar sig nu återigen föregående toppar.
Större trenden fortsatt bullish då vi har både högre bottnar samt toppar i de större indexen.
OMXS30 handlas nu återigen uppe vid viktiga 2320 området.
DAX handlas i range och med det som vanligt tvära kast mellan större stöd/motståndsområde.
GULD så tagit sig ner och stämt av nästa intressanta stödområde nere vid 1900. (1903-1887)
BITCOIN återigen uppe vid 31k där den stannat upp och inlett konsolidering. (För mer info se analys från 21 juni)
NASDAQ, SP500 återigen uppe vid sina tidigare respektive toppar.

GULD tagit sig ner till 1903-1887

GULD har så tagit sig ner till 1903-1887 området vilket har varit swingtrading-target efter att 1972 togs ut på ovansidan.
Nu intressant att se om vi kan få in en reky upp mot 1972 vilket nu är motståndområde av vikt på ovansidan. (1972-1986)
Första mindre motstånd att ha koll på finns nu uppe vid 1940. Etablering ovan och 1972 återigen i spel på ovansidan.
Etablering under 1887 på daily chart och betydligt mer negativt då sannolikhet ökar markant för att GULD kan ta sig hela vägen ner till tidigare större rangebotten nere vid 1682. Se tidigare videoanalyser där jag gått igenom detta.
Daily chart

NASDAQ rekyl upp till motståndsområde

NASDAQ nu rekylerat upp till sitt motståndsområde 15060-15100 där vi har betydligt bättre risk/return att gå kort då man har nära till stoppen samt att det också hunnit bli lite överköpt igen. (se föregående analys)
Närmsta stödområde finns nu nere vid 14710-14685. Etablering under och 14350-14250 området i spel.
Etablering ovan 15090 på daily chart och 15280 området återigen i spel på ovansidan.
Daily chart

NASDAQ tagit ut första stödområde vid 14800

NASDAQ tog under gårdagen ut sitt stöd vid 14800 vilket då tekniskt öppnar upp för 14350-14250. (Se torsdagens videoanalys)
Dock lite knepigt att göra så mycket just nu bortsett från att skala av position om man är kort då närmsta lite större motstånsområde som det ser ut just nu finns först uppe vid 15060-15100.
Större viktigt motståndsområde fortsatt uppe vid 15280-15400 vilket återigen kommer i spel om pris etablerar sig ovan 15090 på daily chart.
14350-14250 fortsatt närmsta större stödområde på nedsidan.
Daily graf

Teknisk analys på OMXS30, NASDAQ, GULD


Veckan har präglats av lite större rekyler ner i både OMXS30, DAX.
GULD vilket handlats i range nu äntligen på väg ner mot 1900 området.
NASDAQ även den inlett rekyl ner där första mindre stödområde nu stämts av på nedsidan. (14800)
Önskar en glad midsommar!

BITCOIN tagit ut fallande motståndet

BITCOIN väldigt intressant rörelse då den efter att ha rekylerat ner till större viktigt stödområde (25k) nu brutit upp igenom sitt fallande motstånd.
Dessa områden (25k-24k) ger ofta en väldigt fin risk/return sett från ett swingtrading-perspektiv att gå lång på då man har nära till sin stopp (24k) samt snabbt får flera x sin risk när de går in.
Närmsta lite större motståndsområde finns nu uppe vid 30500-31000. Etablering ovan 31k öppnar upp för 36k där vi har nästa större tekniska target på ovansidan.
Området nere vid 25k fortsatt av stor vikt på nedsidan och betydligt mer negativt om pris skulle ta sig ner och etablera sig under det området.

IG har en vass handelsplattform där du kan handla dygnet runt på över 17 000 marknader. Klicka på loggan om du vill öppna ett konto eller läsa mer.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.