Marknadsanalyser

Teknisk analys OMXS30, NQ

Intressant vecka där samtliga amerikanska index SP500, DJI, NQ nu börjar närma sig 50 dagars glidande medelvärde.
DAX, OMXS30 avslutade även de med en rejält negativ vecka.

Nasdaq utmanar viktigt stödområde

Nasdaq befinner sig nu nere vid viktiga 12950-12835 området vilket är av stor vikt på nedsidan.
13190-13220 nu av vikt på ovansidan och först om det området kan tas ut som det återigen tekniskt skulle se betydligt mer positivt ut.
Etablering under 12835 öppnar i första hand upp för 12550-12430 området men odds ökar då markant att vi kan stå inför en större nedgång då vi återigen har viktiga 12900 på ovansidan.

OMXS30 återigen under fallande motstånd

OMXS30 handlas återigen under fallande motståndet vilket testades av under förmiddagen. Detta är första intressanta nivån på ovansidan då vi nu återigen befinner oss under den. Etablering ovan och lite mer positivt i det korta då det i första hand öppnar upp för viktiga 2040.
På nedsidan är det fortsatt större stödet 1970-1960 som är av vikt.
Daily chart

Teknisk analys OMXS30, NQ

Intressant vecka där SP500, NQ samt DAX har inlett rekyl ner mot sina första intressanta stödområden.
OMXS30 befinner sig fortsatt vid viktiga 2040-2030.

Nasdaq fortsätter att gå starkt och närmar sig nu 200-MA

Nasdaq fortsätter att gå starkt där större stöd respekteras och motstånd tas ut. Först om detta mönster bryts som edgen för en större rekyl ner kommer i spel. 
Närmsta motstånd av intresse finns nu uppe vid 13900 där även 200-MA möter upp.
Kortsiktigt så finns nu mindre stöd vid 13540-13466 där etablering under öppnar upp för större intressanta stödområdet nere vid 13325-13220 där vi nu också har fallande stöd (tidigare fallande motstånd).
För mer info se helgens videoanalys där jag går igenom dessa nivåer.

Teknisk analys OMXS30, NQ

Fortsatt starka marknader där stöd respekteras och motstånd tas ut.
SP500 närmar sig nu 200-MA och fallande motståndet. Nasdaq har testat av sitt viktiga stöd och utmanar nu återigen motståndet.
DAX tog sig under fredagskvällen upp till sitt första större target där vi har 38,2% av denna nedgång.

Ethereum utmanar viktig nivå

Ethereum har gått starkt från botten som sattes i juni och befinner sig nu uppe vid ett väldigt intressant nivå (1730) vilket tidigare agerat stöd där det tog hela 4 tester innan nivån kunde tas ut.
1730 är nu ett motstånd av stor vikt. Lyckas de etablera pris ovan motstånd (Större grön stapel upp) så bra edge för att vi kan se en större rörelse upp mot 2400 där vi har fallande motstånd, 200-MA samt större fibnivå (38,2%) samt att då 1730 återigen blir ett stöd av vikt på nedsidan. 
Mindre stöd i det korta finns nu vid 1618-1582 där etablering under mest troligt innebär att den återigen ska ner och stämma av 1382-1322 där också 50-MA i skrivande stund befinner sig.

Teknisk analys OMXS30, NQ

Teknisk analys OMXS30, NQ
Stark vecka där SP500 tagit sig upp till tidigare större topp,
NQ närmar sig fallande motståndet,
OMXS30 täppt igen sina gap och även den uppe vid fallande motståndet.

Uppdaterad graf med rätt 200-MA vilket visar fel i graf i videonalysen ovan.

Nasdaq tagit ut viktigt motstånd

Nasdaq går likt övriga index starkt och har efter fyra dagars konsoliderande vid sitt större motstånd 12900-13000 nu brutit upp igen det.
Konsolidering ger oftast större rörelse då kraft hinner byggas upp. Nu intressant att se om 13500-13600 området kommer att testas av där även 200-MA möter upp och inte allt för otroligt att vi därifrån kommer att få en reaktion ner för ett återtest av 12900 området.
12940-12840 nu key på nedsidan där etablering under på daily chart betydligt mer negativt.
Dock bra odds att vi kommer se range här mellan 13500-13900 med tvära kast innan marknaden bestämmer sig. 

Teknisk analys OMXS30, NQ, GULD

Intressant nu då samtliga US index (SP500, NQ, DJI) rekylerat upp till sina respektive större targets.
OMXS30 tog så ut sitt viktiga motstånd efter hela 6 dagars konsolidering vilket som så ofta efter lite längre konsolidering leder till en kraftfull rörelse.
GULD nu tagit sig upp till intresssant nivå (1760) efter att ha testat av viktiga 1682 på nedsidan. (Tidigare analys av guld finns lite längre ner i flödet)

Nasdaq tagit sig upp till viktiga 12900-13000

Nasdaq har gjort en fin rörelse från att den rekylerat ner mot sitt större stödområde och nu tagit sig hela vägen upp till viktiga 12900-13000.
(Se föregående analys)
Detta område är av stor vikt och lite av en vattendelare på ovansidan. (För mer nfo se helgens videoanalys där jag går igenom dessa nivåer)
Mindre stöd finns nu nere vid 12550-12430 vilket är ett område som man ska se upp med lite på nedsidan då om det håller mycket väl kan ge tvära kast mellan 12900-13k och 12550-12430.
Större stöd finns fortsatt nere vid 12000 området där vi också har 50-MA.

Nasdaq rekylerat ner mot stödområde samt 50-MA

Nasdaq har rekylerat ner och närmar sig nu intressant stödområde nere vid 12010-11895 där vi också har 50-MA på daily chart.
Detta område behöver nu hållas för fortsatt positiv vy,
Motstånd finns nu uppe vid 12500-12670. Håller stödet här nere så ökar odds markant att detta område kommer att tas ut och att vi då kommer att få ett test av viktiga 12900-13000 samt i och med det söka likviditeten ovan 12670.
Etablering under 11900 lite mer negativt då det mest troligt återigen öppnar upp för 11470-11350.

Teknisk analys OMXS30, NQ, DJI

Teknisk analys OMXS30, NQ, DJI
Positiv vecka där vi sett lite större rekyler upp i samtliga index. Intressant nu då OMXS30 återigen är uppe och utmanar motståndet för andra gången samtidigt som samtliga större US index nu befinner sig ovan 50-MA.

GULD testat av viktiga 1682

GULD väldigt intressant sett ur ett swingtrading-perspektiv där 1682 återigen testats av vilket är ett stort viktigt stöd. (1682-1670)
Dessa stödområden ger ofta en väldigt fin risk/potential och då framförallt vid ett första test då man har nära till stoppen (om pris etablerar sig under 1670) och ofta bra potential för en swing upp mot närmsta större motstånd vilket i detta fall är 1760.
1760 nu första intressanta motstånd att ha koll på.
Etablering under 1670 negativt och då klokt avvakta med lång position tills betydligt lägre nivåer alt att pris återigen etablerar sig ovan 1680 igen.
Daily chart

OMXS30 testat av 1928-1936

OMXS30 gick starkt och tog sig upp till 1928-1936 där det tog emot och pris konsoliderade under större delen av dagen. 
US index (NQ, SP500) testade av sina respektive motstånd (rangetak) där säljare återigen kom in.
Dessa nivåer är fortsatt key på ovansidan.
OMXS30 lämnade ett gap nere vid 1910-1905 vilket nu är av intresse på nedsidan. I övrigt samma nivåer som i helgens marknadsanalys där etablering ovan 1936 öppnar upp för 1970 området.

IG har en vass handelsplattform där du kan handla dygnet runt på över 17 000 marknader. Klicka på loggan om du vill öppna ett konto eller läsa mer.