Marknadsanalyser

OMXS30 svag öppning och under 2280

OMXS30 öppnade likt övriga index rejält svagt där den snabbt tog sig ner under viktiga 2280 området vilket öppnade upp för 2250 där köpare kom in.
2283 av vikt på ovansidan och etablering ovan betydligt mer positivt samt att det då mest troligt öppnar upp för i första hand 2308.
Gap finns nu uppe vid  viktiga 2333.
Fortsatt stöd nere vid 2250 där etablering under öppnar upp för föregående rangebotten nere vid 2200. (2203-2191)

DAX så tagit sig ner till nästa stödområde samt 38,2%

DAX har så tagit sig ner till 38,2% och nästa viktiga stödområde. 

Väldigt viktigt område och så länge vi ej ser en stängning under 15730 på daily chart så bra odds för att att vi kan inleda konsolidering här och upp mot 15990.

GULD återigen under viktiga 1830

GULD gör en lite märklig rörelse på nedsidan där den nu återigen har etablerat sig under viktiga 1830.
Detta var ett viktigt stödområde och ett område som jag hade förväntat mig skulle hålla emot på nedsidan. Nu har vi återigen 1830 som viktigt motstånd och ser inte någon anledning att hoppa in lång här utan då bättre invänta lägre nivåer alternativt att pris kan ta sig upp och återigen etablera sig ovan 1830.
Kortsiktigt stöd finns nu nere vid 1790 och därefter större viktigt stödområde nere vid 1760. Tekniskt så är det mycket som talar för att vi kommer se ett återtest av 1760 i och med att vi bröt ner under 1830. 

OMXS30 inför nästa veckas handel

Teknisk analys på OMXS30 inför nästa veckas handel. Tar även en titt på SP500 vilket konsoliderar vid sitt tidigare ATH.

DAX närmar sig större stigande motståndet

DAX har gått starkt efter att den bröt upp efter en tids konsoliderande strax ovan sitt tidigare ath och börjar nu närma sig sitt större stigande motstånd där odds ökar markant för att vi kan få in en rekyl ner för att stämma av tidigare utbrottsområdet nere vid 16k. (Se föregående analys)
Kortsiktigt så har vi intressant stödområde här nere vid 16233-16215 samt likviditet från 16245 och ner mot 16233 vilket ger bra edge för att vi kan få en studs upp från 16233 mot motstånd uppe vid 16275. 
Etablering under stödområdet lite mer negativt i det korta och öppnar då mest troligt upp för en lite större rekyl ner mot i första hand 16140-16120.
Större motstånd fortsatt uppe vid 16350 där vi har stigande motståndet som möter upp.

OMXS30 nere och testat av stödet

OMXS30 har som sagt brutit upp ovan sitt motstånd samt tagit sig näst intill upp mot 2394 för att därefter komma ner och stämma av stödområdet. Bra odds för att vi kommer fortsätta att konsolidera ett tag här uppe. 

På mindre timeframe så rör vi oss näst intill enligt en teknisk instruktionsbok 😉 där vi som sagt har ett tidigare rörelsemönster mellan 2360-2400.
Stöd nere vid 2365-2360 fortsatt av vikt på nedsidan där etablering under skulle innebära lite mer negativt i det korta samt att det då öppnar upp för 2333.
gap finns uppe vid 2386 vilket också ger ett första target på ovansidan där man sett ur ett swingtrading-perspektiv bör skala av långa samt säkra upp sin stoploss.
Motstånd fortsatt uppe vid 2394-2400. Men räkna med att vi också kommer att se spikar upp mot ath uppe vid 2408-2412 samt att vi då också mest troligt kommer att få nytt kortsiktigt stöd vid 2394.

GULD testar av motstånd uppe vid1876

GULD har satt rejäl fart efter att den tog ut sitt större viktiga motståndsområde uppe vid 1830. Just nu testas första intressanta motstånd av uppe vid 1876. Sett ur ett swingtrading-perspektiv så skulle jag nu gärna se en rekyl ner för att stämma av 1830 vilket nu är key på nedsidan samt viktigt stödområde. (1830-1820) Detta skulle om så sker ge en fin risk/return för att ta en lång position med stopp om pris etablerar sig under 1820 för en lite större swing upp mot 1920 området där ett första deltarget på vägen upp då skulle vara 1876. 
Skulle pris stanna kvar och konsolidera här uppe för att sen göra en större rörelse upp ovan 1876 så blir område här där pris nu befinner sig mest troligt ett stödområde att använda sig av vid rekyl ner.
Kom ihåg att din edge (och då inte bara sett utifrån risk/return) alltid är bättre om du inväntar rekyl ner för att sen köpa på ett stödområde än att hoppa in efter en större rörelse upp utan att rekyl inletts.

OMXS30 fortsätter att ta igen mot övriga index

OMXS30 fortsätter att gå starkt efter att den tog ut sitt fallande motstånd samt viktiga 2333 där den nu även tagit ut 2365-2368 vilket då tekniskt öppnar upp för 2400 området.
Första kortsiktiga intressanta stöd finns nu nere vid 2365-2360. Skulle pris ta sig ner och etablera sig under 2360 så öppnar det mest troligt upp för en större rekyl ner mot viktiga 2333 området.
I övrigt inget nytt utan se helgens marknadsanalys.

Ethereum brutit ur sin stigande kanal och testar nu viktigt stöd

Ethereum har gått starkt efter att den bröt upp ifrån sin större triangelformation där den rört sig i en stigande kanal med första target uppe vid 4960 där vi har ett större AB=CD target. Pris nådde inte riktigt hela vägen upp och har nu brutit ur sin stigande kanal och tagit sig ner till ett första viktigt stödområde. (4380-4330). Etablering under på daily chart öppnar mest troligt upp för en större rekyl ner mot 3700 området för att stämma av utbrottsområdet samt taket på triangeln. I det stora så inget konstigt med det och dessutom gör den då en liknande rörelse som 2017. (se tidigare analys längre ner i flödet där jag går igenom tidigare rörelsemönster)
4380 kommer då återigen att bli ett område av vikt på ovansidan och då framförallt sett från ett swingtrading-perspektiv.
Trend positiv sett utifrån ett lite större perspektiv så länge pris ej etablerar sig under 3660.

OMXS30 inför nästa veckas handel

Teknisk analys på OMXS30 inför nästa veckas handel.
Som vanligt en intressant vecka där OMXS30 nu jobbar på att komma ikapp övriga index (DAX, SP500) vilka gått betydligt bättre senaste två veckorna.
DAX befinner sig uppe vid sitt större stigande motstånd vilket den konsoliderat vid under hela föregående vecka och räkna med att vi kommer se en större rörelse när vi väl bryter ur denna range.

OMXS30 tagit ut sitt motstånd samt även det fallande motståndet

OMXS30 har så tagit ut sitt motstånd vid 2333 samt då också brutit upp från sin mindre range vilket vi handlat i under hela denna vecka.
I och med att vi nu etablerat oss ovan 2333 så öppnar det upp för test av 2356-2361 där vi har nästa motståndsområde av intresse.
Då 2333 är en fibnivå av vikt samt att vi nu också har ett nytt stödområde där (2333-2328) så väldigt intressant område på nedsidan.
Vi har också det tidigare fallande motståndet som nu möter upp nere vid detta stödområde.
Lite tvetydiga signaler då US inlett rekyl medan Europa fortsatt ser starka ut. Viktigt att fortsatt ha koll på DAX vilket fortsatt handlas i range.
Motstånd finns nu uppe vid 2356-2361.
Positivt så länge pris håller sig ovan 2330. Etablering under 2330 och betydligt mer negativt i det korta då det innebär att vi återigen har 2333 som motstånd att se upp med.

GULD uppe och testar av viktiga 1830

GULD har gått starkt och även tagit ut det stigande motståndet efter att det hållit emot under en längre tid.
Intressant nu om 1816-1812 kan hålla på nedsidan och att vi kan få lite konsolidering här för att samla kraft.
Etablering ovan 1830 positivt och öppnar då mest troligt upp för en större rörelse upp mot 1912-1927 där 1876 är första intressanta motstånd på vägen upp.
Negativt om etablering under 1812 på daily chart då vi återigen har det stigande motståndet att se upp med samt att det är en bra bit ner till nästa större stödområde. (1760)
För mer info se helgens videoanalys.

OMXS30 samt en titt på DAX och SP500

Teknisk analys på OMXS30. Spännande vecka då DAX befinner sig vid större intressant område samt SP500 nu uppe och testar av sitt större stigande motstånd.

Storytel tagit ut viktigt stödområde

Storytel handlas svagt där den först och främst har etablerat sig under viktiga 180 kr vilket nu är key på ovansidan och betydligt mer positivt sett ur ett tekniskt perspektiv om pris kan etablera sig ovan den nivån.
Just nu utmanas det fallande stödet (kanalbotten) vilket varit av intresse under en längre tid. Ett första tecken på svaghet och att man ej ska fortsätta köpa kanalbotten var när pris etablerade sig under viktiga 180 kr = ett svaghetstecken.
Nästa större stödområde möter nu upp vid 145 kr (145-135). Kan vi få in en omslagsformation i detta område så bra odds för att vi kommer att se en studs upp mot viktiga 180 kr. (175-180)
Edge för att hålla och sikta på en större rörelse på ovansidan sker först om pris återigen kan etablera sig ovan 180 kr. 

Ericsson B testar av kanalgolv samt viktigt stödområde

Ericsson B har gått rejält svagt och ser inte speciellt rolig ut i ett större tekniskt perspektiv där den har brutit ner under viktiga 96,50 samt då triggat en större huvud skuldra formation.
I det korta så intressant då den har varit nere och testat av sin kanalbotten samt viktigt stödområde vid 90,50-89 kr vilket ger en bra risk / return för en swing lång upp mot viktiga motståndet vid 96 kr med en stoploss under 89 kr.
96,50 nu av stor vikt på ovansidan och i ett större tekniskt perspektiv så måste den nivån tas ut för att det ska bli lite mer positivt igen.
Kortsiktigt bra odds för att vi kommer se ett test av 96 kr så länge pris ej etablerar sig under 89 kr vilket då öppnar upp för rörelse ner mot 83 kr där nästa lite större stödområde möter upp.

IG har en vass handelsplattform där du kan handla dygnet runt på över 17 000 marknader. Klicka på loggan om du vill öppna ett konto eller läsa mer.