Marknadsanalyser

Teknisk analys Nasdaq och OMXS30

Nasdaq nere vid viktigt stöd samt testat av 50-MA på weekly för första gången sen Corona botten.
OMXS30 fortsätter sin resa ner mot tidigare konsolideringsbotten efter att den failat att hålla taket på tidigare konsolidering.

DAX velig handel kring 15770

DAX fortsatt velande kring 15770 och handlas betydligt starkare än US index för tillfället.
Än har vi ingen stängning under 15770 på daily chart vilket om så sker öppnar upp för 15450 på nedsidan. (Se gårdagens videoanalys)
Kortsiktigt stöd finns nere vid 15770-15750 där stängning på 1h under 15750 mest troligt öppnar upp för 15623-15600 området. Dock en inte helt “pålitlig” nivå då vi åkt jojo genom det området senaste dagarna.
Större motstånd finns fortsatt uppe vid (15965-15994).

OMXS30 inför nästa veckas handel

Teknisk analys på OMXS30 inför nästa veckas handel.
Tar en titt på daily chart samt dess nyckelnivåer och därefter i vanlig ordning en titt på mindre timeframe. Tar även en titt på SP500 och dess större viktiga nivåer.

Ett urklipp från helgens videoanalyser där jag även går igenom SP500, DAX, GULD, BITCOIN, WTI samt EURUSD.

EURUSD intressant då den tagit sig ur sin tidigare range

EURUSD ser intressant ut på chartet då den tagit sig hela vägen ner mot större 61,8% fibnivå där den stannat upp och konsoliderat i range under en lite längre period vilket vi nu brutit upp från.
Just nu befinner den sig uppe vid sitt första intressanta motstånd (1.1465 – 1.1500.)

Efter en längre konsolidering så kommer oftast en större rörelse och nu väldigt intressant att se om EURUSD kan inleda en lite mer positiv trend. Det som talar för det om än lite tidigt är att vi nu stannat upp och konsoliderat samt brutit upp på ovansidan av konsolideringen = nytt mönster samt gör ett seriöst försök att ta ut det fallande motståndet.
Dock behöver pris etablera sig ovan 1.15 för en mer positiv vy då om motstånd här håller emot så stor sannolikhet att vi kan komma ner hela vägen igen för att stämma av föregående stödområde nere vid 1.13.
Etablering ovan 1.15 öppnar upp för 1.16 området där nästa motstånd av vikt möter upp.

Ethereum testat av 2917 (61,8%)

Ethereum bröt ner under viktiga 3660 vilket då öppnade upp för 2917 (se tidigare analys) där vi har 61,8% av uppgången från i somras vilket vi också nu testat av på nedsidan.
Negativt såklart att pris handlas under 3660 set ur ett större perspektiv då pris nu behöver etablera sig ovan 3660 för ett tekniskt positivt scenario.
Däremot sett ur ett swingtrading-perspektiv väldigt intressant då 2917 samt underliggande bottnar är större viktigt stödområde där 2917 ger väldigt bra risk/return för lång position med sikte på 3660 samt stopp om pris går ner under 2658.
Första mindre motstånd finns här uppe vid 3288.

OMXS30 återtestat viktig nivå uppe vid 2387

OMXS30 har kortsiktigt fastnat mellan 38,2% – 50% där jag hade hoppats på att vi skulle fått 2333 (61,8%) innan rekyl upp. Betydligt lättare att långa om vi varit kraftigt översålda samt täppt igen gap i kombination med test av 61,8%. Men som vanligt så får man inte allt man vill ha.
2387 och upp mot 2394 ser jag som fortsatt viktigt område där etablering ovan betydligt mer positivt samt att det då också mest troligt öppnar upp för gapfill uppe vid 2444.
Daily chart

På mindre timeframe så ser vi hur vi varit uppe och stämt av viktiga 2387. Stöd betydligt mer knepigt i det korta där vi har ett gap nere vid 2356 men i övrigt dåligt med stöd. Stöd av vikt fortsatt nere vid 2333-2328 och kan vi inte inom kort etablera oss ovan 2387-2394 så stor sannolikhet att vi kan stämma av 2333 området på nedsidan.

OMXS30 inför nästa veckas handel

Teknisk analys på OMXS30 inför nästa veckas handel.
Tar en titt på daily chart samt dess nyckelnivåer och därefter i vanlig ordning en titt på mindre timeframe.
Tar även en titt på SP500 och dess större viktiga nivåer.

GULD vände återigen ner från viktiga 1830

GULD kunde ej ta ut motståndet uppe vid 1830 och har nu återigen tagit sig ner till 1790 där vi har stöd sedan tidigare.
Dock så är detta stöd redan testat och i och med att viktiga 1830 ej kunde tas ut så ökar odds markant för att vi ska ner till 1760 igen där det avgörs. Sett ur ett swingtrading-perspektiv så är 1790 ett område att skala av vid samt flytta ner sin stoploss om man är kort från 1830. 

DAX försöker att etablera sig ovan 16k

DAX har tagit sig upp ovan sitt nästa motståndsområde där den skapad demand 16022-15993 vilket vi nu testar av och ett område av vikt i det korta på nedsidan då etablering under mest troligt öppnar upp för att vi återigen ska ner mot 15800.
Kan vi hålla oss ovan här nu så bra odds att vi ska upp och testa av området uppe vid 16205.

OMXS30 inför nästa veckas handel

Teknisk analys på OMXS30 inför nästa veckas handel. Tar en titt på daily chart samt dess nyckelnivåer.
OMXS30 samt även en titt på DAX.

Ett urklipp från helgens videoanalyser där jag även går igenom SP500, DAX, GULD, BITCOIN, WTI samt EURUSD.

GULD avvaktande handel ovan 1790

GULD handlas avvaktande och ser inte allt för positiv ut på chartet och behöver nu asap ta sig upp ovan 1830 för att det ska se betydligt mer positivt ut.
I det korta så skapades demand i och med att 1790 togs ut vilket vi idag testat av efter att näst intill stämt av det större viktiga motståndsområdet uppe vid 1825-1830.
Sett ut ett swingtradingperspektiv väldigt bra risk/return att ta lång trade när vi kommer ner som vi gjorde till 1791 med stopp 1784 för att sikta på 1811 som första target och därefter flytta upp stoppen och försöka få 1822-25 på resterande position. Detta då man oftast snabbt om trade fungerar får minst 3x sin risk vilket ger en väldigt fin edge över tid. 
Etablering under 1786 öppnar upp för 1760-1749.

WTI utmanar större viktigt motstånd vid 77$

WTI har gått starkt och nu tagit sig hela vägen upp till sitt större viktiga motstånd vid 77$. Detta är av stor vikt då etablering ovan skulle vara ett rejält styrketecken. Mindre stöd finns nu nere vid 74$ och intressant om vi kan hålla det på nedsidan då odds för att 77$ kommer att tas ut ökar markant.
Etablering ovan 77$ öppnar upp för betydligt större uppgångar.
Större rörelsemönster är mellan 77$ – 65$ vilket gör att 74$ är kortsiktigt av vikt på nedsidan då etablering under mest troligt återigen öppnar upp för fortsatt konsolidering mellan 77$ – 65$ samt att man då också ska börja vara lite uppmärksam på en eventuell större huvud skuldra formation. Denna triggas dock först om pris går ner och etablerar sig under 65$.

Bitcoin eventuell omvänd huvud-skuldra formation

Bitcoin fortsätter att konsolidera men nu med en potentiell huvud-skuldra formation. Denna förutsätter att mindre stödet här nere vid 49-48k håller. Mindre motstånd finns uppe vid 51900 där etablering ovan öppnar upp för 54k vilket är av stor vikt på ovansidan. Odds ökar såklart markant att 54k kan tas ut om stödet här nere håller (49-48k) för att sen gå upp och trigga den omvända huvud-skuldra formationen genom att ta ut 51900.
44500 fortsatt av stor vikt på nedsidan där etablering under på daily chart betydligt mer negativt.

DAX återigen uppe och testar av 61,8%

DAX gick raka vägen upp till 61,8% och större viktigt motstånd (15780).
Detta område är fortsatt av vikt på ovansidan där etablering ovan öppnar upp för 16000.
Tidigare rörelsemönster är mellan 15780-15450 och det vi behöver se nu för bra sannolikhet att motståndet ska tas ut är att vi får en högre botten för att därefter återigen ta oss upp mot 15780.
Kortsiktigt så finns mindre stöd här vid 15700-15673. Etablering under på 1h öppnar upp för 15623-15600.

IG har en vass handelsplattform där du kan handla dygnet runt på över 17 000 marknader. Klicka på loggan om du vill öppna ett konto eller läsa mer.