Marknadsanalyser

SP500 avvaktande inför handelsavtal

SP500 tog igår ut viktig nivå 2862 men återtog nivån snabbt efter positiva rykten angående handelsavtalet. Detta är fortsatt en nivå att ha lite koll på men då den studsat snabbt fram och tillbaka så tappar den lite betydelse i det korta. Stöd på nedsidan finns vid 2828-2815. Motstånd 2887-2897 men räkna med att denna nivå sopas ut om det kommer något positivt under dagen. Brott av 2815 öppnar upp för i första hand 2786 samt test av 200-MA (daily) som ligger vid 2770. Nästa lite större stödnivå finns nere vid 2725-2716. I det korta så är känslan att vad som helst kan hända beroende på vad som kommer ut. Vettigt är att handla med mindre positioner tills mer info finns ute.
Graf på 4h men zoner från 1h chart.

Olja (WTI) återigen uppe och testar av fallande motstånd

Olja WTI återigen uppe och testar av fallande motstånd. Då oljan var ledande i denna nedgång så inte helt fel att fortsatt ha koll på nyckelnivåer. Brott av 62,50 öppnar upp för större uppgång mot i första hand 64,60 där vi då också har tagit ut fallande trend (positivt).
På nedsidan är det fortsatt 200-MA 60,80 av vikt och därefter 60 området där större stödområde finns. Brott av detta område väldigt negativt och triggar större nedgång ner mot 58-57 området där även fib 38,2 av uppgången ligger. (57,20)

Urval från Videoteket

The Traders Mindset. Att ha rätt mindset kan och är oftast avgörande för om man kommer att bli en långsiktigt lönsam trader. I denna video går jag in på hur man ska tänka samt går igenom två metoder som på ett enkelt sätt kommer att eliminera dina fel och garanterat få dig att prestera bättre som trader.

Köp/Sälj teknik som går igenom hur man ska placera sin order i marknaden. När ska jag lägga upp en limit order och när ska jag invänta en setup innan jag tar position i marknaden? Denna video går igenom de olika faserna och benar ut vilken metod som är bäst för respektive setup.

Likviditet som visar hur du identifierar likviditetsområden och hur de fungerar samt varför de skapas. Detta är A & O att ha med i sin tradingarsenal då du vill vara på samma sida som de större aktörerna och ej vara den som hela tiden blir utstoppad och lurad vid dessa områden.

Rangehandel som visar hur man identifierar en range samt hur man ska agera i dessa situationer. När marknaden går in i en range så tar den över supply/demand, stöd/motstånd samt fibonacci vilket ofta leder till förvirring och ett flertal förlustaffärer på rad. Att lära sig identifiera en range i tidigt skede är av stor vikt och ger dig ytterligare en edge i din handel.

Divergens där du lär dig att använda divergens med hjälp av RSI eller Stochastic vilket ger dig ytterligare ett verktyg att använda i kombination med viktiga nivåer och zoner.

Struktur där jag går igenom hur man identifierar Stöd/Motstånd och hur man kan utnyttja det för att få en bättre förståelse vart köpare/säljare finns. Denna metod fungerar lika bra på aktier som index och valuta.

Trading The Trend vilket är en video som lär dig att hantera trender och förstå hur de fungerar samt vart i trenden pris befinner sig. Med hjälp av denna video så kommer du få en bättre förståelse för hur du ska tänka och planera dina trades samt spå kommande större rörelser. Att handla med trenden är i sig en edge men man måste också förstå i vilken trend marknaden befinner sig i utifrån den timeframe man handlar på och på så vis hålla sig på rätt sida vilket ibland inte är det lättaste.

Rotation Candles som tar upp hur man kan identifiera säljare/köpare i marknaden.

Trading With Zones som tar upp hur man identifierar och handlar på zoner.

The Trap som tar upp hur man kan utnyttja säljare/köpares misstag.

Ny video som tar upp hur man identifierar viktiga nivåer i marknaden samt blir en bättre swingtrader.

Videoserie där jag steg för steg går igenom och lär ut det som jag anser är viktigt att kunna inom teknisk analys för att bli en bättre trader inom både swingtrading och daytrading.

SP500 starkt momentum och återigen utmanas ATH

SP500 fortsatt starkt momentum med högre bottnar och toppar och utmanar nu återigen ATH.
Efter att ha tagit ut större viktig nivå vid 2862 så har SP500 etablerat sig i en kanal (spike & channel) där den nu tagit sig hela vägen upp till föregående ATH nivåer. Detta är såklart en väldigt viktig nivå framöver oavsett vad som sker i det korta. Det mesta talar för brott av 2941 men det intressanta är hur pris beter sig efter det. Stor rörelse upp mot ex 3000 för att därefter inleda en rekyl där större stödnivå håller för att därefter göra en ny topp vore väldigt bullish och öppnar upp för betydligt högre priser. Men där är vi inte nu och en nivå i taget som gäller. Stöd finns vid 2910-2905 och ett första tecken på svaghet skulle vara om den nivån tas ut. Nästa stöd och även swinglow är 2893-2886. Större viktig stödnivå är 2865-2862 och brott av den nivån och då framförallt även 2850 öppnar upp för lite större nedgång mot 2815.
Etablering ovan 2941 och vi är ute på okänd mark men ett troligt target skulle då vara uppe vid 3000. 
Ett getöga på oljan är ingen dum ide då om ex fortsatt nedgång i oljan samt falskt brott ovan 2941 skulle kunna trigga en lite större rekyl ner i SP500. Men så länge vi har högre bottnar samt toppar intradag så är det fördel bulls. 

WTI falskt utbrott ovan större viktig nivå?

Olja (WTI) vände ner kraftigt efter att ha tagit ut en större viktig nivå på ovansidan. Intressant är om detta är början på en lite större rekyl ner eller bara en snabb korrektion för att stoppa ut svaga händer som köpt på utbrott ovan 64,50. En fullt rimlig rekyl i oljan vore ner mot 57 området utan att äventyra uppgången. Dock väldigt tidigt att sia om och i det korta så är 63-63,40 en viktig nivå där etablering ovan 63 öppnar upp för 64,30-64,65. Skulle pris klara att snabbt etablera sig ovan 64,65 så innebär det med största sannolikhet att detta endast är en snabb korrektion på nedsidan.
Stöd finns vid 62,50 och därefter 61,70-61,40 vilket är lite större viktig nivå i det korta.
Med tanke på att korrelationen mellan US index och Olja varit stor sista året (WTI toppade ur samtidigt som SP500 samt bottnade samma dag) så kan det vara klokt att ha ett getöga på oljan och dess utveckling då en större rekyl ner ökar sannolikhet att det så även kan smitta av sig på US index.

OMXS30 brutit föregående toppar och testat större motståndszon

OMXS30 har gått väldigt starkt där köparna även lyckades med att ta ut tidigare större toppar (1680). Säljare kom in och visade framfötter först vid 1700 där det större sista motståndsområdet finns (1700-1720). Viktigt område att ha koll på är 1700-1720 där 1720 är tidigare ATH. På nedsidan tittar jag på 1680 vilket är föregående toppar och där det tog emot i fredagens handel. Brott av 1680 öppnar upp för 1654-1650 området och klarar säljare hålla emot på ovansidan så kan vi nog se konsolidering mellan 1720-1700 – 1654-1650 där 1680 då kommer att agera både stöd och motstånd i det korta. Etablering under 1650 öppnar upp för större rekyl ner mot 1550-1540.
Etablering ovan 1720 där vi ser några större gröna staplar och därefter en inledande rekyl ner mot stöd för att därefter vända upp och ta ut föregående high vore väldigt bullish och öppnar då mest troligt upp för rejäla uppgångar på sikt.

En sökning i ProScreener på överköpta aktier och index

En snabb sökning i PRT ProScreener där RSI(7) befinner sig ovan 80 visar på ett enkelt sätt vilka aktier som varit med och  dragit upp OMX de senaste dagarna. Verkstadssektorn har stor majoritet och toppar underliggande aktier i OMXS30.
(Daily chart)

En sökning på index visar att i princip samtliga stora index i Europa är överköpta.

Att ett index är överköpt innebär inte att det inte kan gå upp mer men att det oftast är rätt dålig tajming att ta en ny lång swingposition och då speciellt om pris befinner sig vid större motstånd.
Här en bild på OMXS30 där gula pilar visar vart index är överköpt och att det då oftast åtminstone leder till en kortsiktig rekyl ner.

Sandvik har haft en fenomenal resa från årsskiftet och nu ute på okänd mark då den brutit upp på nya ATH. 165 området är nu ett väldigt viktigt stöd på Sandvik och om snabb etablering under sker så kan det trigga en lite större rörelse ner. På ovansidan finns inte så mycket att gå på förutom extension nivåer där 190-193 är ett potentiellt motståndsområde. Räkna med fortsatt hög volatilitet i detta papper i veckan som kommer.

Marknadsanalys 2019-04-20

Marknadsanalys 2019-04-20 där jag går igenom SP500, DAX, OMXS30, EURUSD, WTI inför måndagens handel.
Pratar också en del om psykologi och hur man kan försöka tänka för att inte fastna i just tänket att nu kan det inte gå upp mer och då missa att handla med trenden.

OMXS30 uppe och testar av viktigt nivå

OMXS30 uppe och testar av viktigt motstånd 1622 där etablering ovan öppnar upp för test av 1650-1654.  Brott av 1610 öppnar upp för återtest av utbrottsnivå 1592 vilket är en viktig nivå i det korta. Brott av den och pris återigen inne i sin föregående range där 1575-1572 kommer i spel. 1546-1540 fortsatt viktig nyckelnivå på nedsidan. Om snabb rörelse upp mot 1650-54 så väldigt bra odds för större rekyl ner därifrån där man då  i första hand ska ha koll på området vid 1620.

NET B brutit stödnivå och nu test av stöd 30,60

NET B har brutit sin stödnivå vid 33 och gick ner hela 11% i fredagens handel. Känns lite överdrivet då den enda analysen var en sänkt rekommendation från DNB vilket tog ner aktien från köp till behåll och riktkurs 38 från 50.
Mest troligt så har större aktör samt småsparare stoppat ut sig då stödet togs ut. Just nu test av 30,64 nivån och om inget nytt negativt kommer ut så känns ett återtest av 33 högst rimligt. Finns ett gap nere vid 27,40 vilket är intressant så två nivåer att ha koll på om 30,64 tas ut är 28,80 samt 27,37. Aktien i sig har ingen trevlig trend och negativt i det korta att stöd tagits ut. Etablering ovan 33 öppnar upp för lite större rörelse på ovansidan där 38,50 är första större motstånd.

Catena Media återtestar viktig nivå

Catena Media har brutit stödnivå 62 och nu uppe och återtestar området. Snabb etablering ovanför 62 positivt i det korta och sannolikhet för test av 70 ligger i korten. Dock ska man ha koll på 67 i det korta. Om pris ej klarar att snabbt etablera sig ovan 62 så tror jag vi kommer se ett test av 50 nivån. Trend negativ och så länge vi ser lägre bottnar och toppar så ska man inte jaga för stora rörelser på uppsidan. Om köpare däremot lyckas ta ut 71-73 så betydligt positivare scenario samt att det då öppnar upp för 81,50.

OLJA (WTI) uppe vid större viktig nivå

Dit oljan går går även US index brukar man säga och det har stämt mer än väl sedan oktober 2018. Oljan bottnade samtidigt som de amerikanska indexen och har därefter tagit tillbaka mer än halva nedgången och befinner sig nu vid större viktig nivå där även 61,8% av hela nedgången befinner sig. 63,30-64,10 är ett område man ska ha koll på och där en liten större rekyl ner mycket väl kan komma in. Kortsiktig viktig nivå vid rekyl är 61,70-61,40 och brott av den zonen öppnar upp för 60 området. Då US index befinner sig nära sina ath samt motstånd så blir det extra intressant att se hur oljan reagerar vid detta område. Etablering ovan 64 bullish och öppnar upp för betydligt större uppgång där man i första hand ska ha koll på 70 dollar och därefter 76.

IG har en vass handelsplattform där du kan handla dygnet runt på över 15 000 marknader. Klicka på loggan om du vill öppna ett konto eller läsa mer.