Vikten av att kunna läsa av nivåer i marknaden

Grunden för att kunna handla swingtrading eller för den delen trada kortsiktigt med hjälp av swingnivåer är att förstå och kunna läsa av stöd/motstånd, Supply/Demand samt kunna läsa strukturen i det korta. Utan den kunskapen kommer du aldrig att kunna ta exakta nivåer...

Harmonic Pattern AB=CD

Vill visa hur effektiv en AB=CD pattern kan vara för att ta fram targets. Just i detta fall så fortsatte kursen en bit till under target men du har väldigt bra sannolikhet att kursen kommer ner till en AB=CD innan ny rekyl...